சமர் - 22 :11 - 1997

இலங்கையில் உலக வங்கியின் ஆதிக்கம்  உள்ளுர் தேசிய  செல்வங் களை முடக்குவது அல்லது தனியார் ஆக்குவது என்ற அடிப்படைக் கொள் ளையாகும். ...

மேலும் படிக்க: திட்டமிட்ட பொருளாதார கொள்கையில் கூட திட்டமிட்ட தமிழின ஒடுக்குமுறை

16.1.1996 தொழிலாளர்பாதையின்  புரட்சி கம்ய+னிஸக் கட்சி  ( இவர்கள் தமது பெயரை அண்மையில் சோசலிச சமத்துவக் கட்சி ) என மாற்றி மேலும் சீரழிக்கின்றனர். பாசிசபார்பானிய இந்து ...

மேலும் படிக்க: இந்துமத பாசிச வெறியர்களுக்கு வக்காலத்து வாங்கும் தொழிலாளர்பாதையின் மார்க்சியம்

புல்காரில் 2ஆம் உலக யுத்த முடிவில் அங்கு போராடிய கமினிஸ்ட்டுக்களும் அந்நாட்டை மீட்ட செம்படையும்  இணைந்து சோசலிச அரசை நிறுவன. இந்த ஆரம்ப முயற்சியை 1950ன் இறுதியில்   ...

மேலும் படிக்க: இரும்புத் திரையை உடைத்த ஜனநாயகம் மக்களின் வாழ்க்கையை சூறையாடுகிறது

பிரஞ்சு தேர்தல் ஜனாதிபதியின் விருப்பை மீறியவகையில் முடிந்துள்ளது. ஜனாதிபதிக்கு சார்பான பாரளுமன்றத் தில் இருந்து அறுதிப் பெரும்பான்மை இன்னமும் ஒருவருட ஆளும் தகுதியை கொண்டு இருந்த நிலையில்  ...

மேலும் படிக்க: யார் சுரண்டலை தொடர்வது எனக்கோரி நடந்த பிரஞ்சுத் தேர்தல்

மாற்று இலக்கியம் என்ற பெயரில் ஏகாதிபத்தியசக்திகளை நக்கவிரும்பும் இந்த இலக்கிய ஆர்வலர்கள் புலம்பெயர் சமூகத்தின் எதிரிகளாவர். ...

மேலும் படிக்க: இலக்கியச்சந்திப்பு

சரிநிகர் 112,113 இல் ராதிகா குமாரசாமி பெண்புலிகளும் பெண்விடு தலைப் பிரச்சனைகளும் என்றதலைப்பி லான தொடர் கட்டுரைகள் வெளிவந்தன.  இந்தகருத்துக்களை மறுதலித்துக் பல கட்டுரைகள் தொடர்ந்து வெளிவந்தன. ...

மேலும் படிக்க: பெண்ணின் போராடும் உரிமை பெண்ணின் உயிரைக்காட்டிலும் அடிப்படையானது.

சரிநிகர் 123 இல் " கோணேஸ்வரிகள் '' என்று தலைப்பிட்டு கலா ஒருகவிதை எழுதியிருந்தார். இக்கவிதையைத் தொட்டு பல விமர்சனங்களை சரிநிகர் எதிர் கொண்டு சிலவற்றை வெளியிட்டு ...

மேலும் படிக்க: ஆணாதிக்கத்தை எதிர்த்து வர்க்க கோரும் கவிதை

Load More