மருத்துவம்

உடம்பில் சேர்ந்து விட்ட அளவுக்கு அதிகமான கொழுப்பை நெருப்பில் வாட்டி குறைக்கும் ஒரு புதுமையான சிகிச்சை முறை ஹாங்காங்கில் செய்யப்படுகிறது. வெப்பத்தின் மூலம் குணப்படுத்துவது என்பது சீனப் ...

மேலும் படிக்க …

வாய்விட்டுச் சிரித்தால் நோய் விட்டுப்போகும் எந்பார்கள். தில்லியில் வீட்டுக்குப் பக்கத்தில் இருக்கும் ஜப்பானியப் பூங்காவில் காலையில் நடைபயிலச் செல்லும் போது மக்கள் ஆங்காங்கே குழுவாக பிரிந்து நின்று, ...

மேலும் படிக்க …

ஏப்பமிடுதலும், வாயுவெளியேறுதலும் இயற்கையாக நடைபெறும் சாதாரண விடயங்களே. இவை ஒரே நாளில் பலதடவைகள் கூட நடைபெறலாம். ஆனால் மிதமிஞ்சிய ஏப்பமிடுதல், வயிற்று ஊதல் மற்றும் வாயுத்தொல்லை (belching, ...

நமது உடலில் மின்சாரம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் பலருக்கு சிரிப்பு வரும். உடலில் பாய்ந்தால் ஆளை தூக்கியெறியும் மின்சாரத்துக்கு குணப்படுத்தும் ஆற்றல் உள்ளது என்று சொன்னால் இன்னும் ...

மேலும் படிக்க …

டி.என்.ஏ என்பது உயிரின் அடிப்படை மூலக்கூறாகும். மற்ற எந்த மூலகூறுகளுக்கும் இல்லாத சிறப்பாக, டி.என்.ஏ தன்னைத் தானே சுயநகலாக்கம் செய்துகொள்கிறது. உயிரின் அடிப்படை இதுவே என்கின்றனர் அறிவியலர்கள். ...

மேலும் படிக்க …

Load More