மருத்துவம்

'பிரஸரா? உணவில் உப்பைக் குறை.' ஆம் பிரஸருக்கு உப்புக் கூடாது என்பது அனைவரும் அறிந்த செய்திதான். உப்பு கூடாது என்பதற்கு காரணம் என்ன? உப்பில் உள்ள சோடியம் (Sodium- Na) ...

அண்மையில் நீரிழிவு தொடர்பான மருத்துவர்களுக்கான ஒரு கருத்தரங்கிற்குச் சென்றிருந்தேன். அங்கு நீரிழிவு நோயாளிகளின் உணவுமுறைகள், அதுபற்றி மக்களிடம் பரவியிருக்கும் தவறான கருத்துக்கள் பற்றியெல்லாம் கலந்துரையாடப்பட்டது. அவற்றில் சிலவற்றை ...

முன்னுரை வாசிக்க * 14. சமூக மருத்துவம் - நீரும் நோய்களும் - நீரினால் ஏற்படும் நோய்கள் யாவைநீரை அடிப்படையாக கொண்ட பிணிகளில் (இதை விட நல்ல தமிழ் ...

கிளைமிடியா டிராக்கொமாட்டிஸ் (Chlamydia. trachomatis) என்ற நுண்ணுயிரினால் வருவது இது கண்பார்வை பறிபோக காரணமாக இருக்கும் ஒரு நோய். உங்கள் / குழந்தைகளின் கண்ணின் மேல் இமையில் இது போலிருந்தால் ...

இது தோல் நோய். தினமும் குளிக்காததால் வரக்கூடியது. தோல், விரலிடுக்குகள், அரைகள் ஆகிய இடங்களில் அறிப்பும், தடிப்பும் ஏற்படலாம் குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு இருந்தால் அனைவருக்கும் பரவக்கூடியது மாணவர் விடுதிகள், பள்ளிகள், காவல்துறை பயிற்சி ...
Load More