பாலியல்

"சட்டி சுட்டதடா! கை விட்டதடா!!"   சென்ற பதிவில் சொல்ல விட்டுப் போன ஒரு முக்கியமான நிகழ்வைப் பற்றி சொல்லியபின் மேலே செல்லலாம்.   9, 10 பதிவுகளில் "பாலியல் வன்புணர்வுக் கொடுமை"யைப் ...

"பருவமே புதிய பாடல் பாடு" [தொடர்ச்சி]   [பத்து கட்டளைகள்]   சில ஆண்டுகளுக்கு முன் நடந்த உண்மைச் சம்பவம்.    மருத்துவன் என்ற முறையில், பல குடும்பங்களுக்கு ஒரு நண்பன், வேண்டியவன் என்று மதிக்கப் ...

"பருவமே! புதிய பாடல் பாடு"   இதுவரை சிறு குழந்தையில் இருந்து 12 வயது வரையான குழந்தைகளின் நிலைகளில் பெற்றோர் செய்ய வேண்டியது என்ன என்று பார்த்தோம்.   இதிலேயே மலைத்துப் போய் ...

“உறவுமுறைப் பாலியல் கொடுமை" --[தொடர்ச்சி] சென்ற பதிவில் “உறவுமுறைப் பாலியல் கொடுமை" என்ற ஒரு அவலத்தைப் பார்த்தோம்.  பலருக்கு இதை ஒப்புக்கொள்வதில் என்ன தயக்கமோ தெரியவில்லை, பின்னுட்டங்கள் பொதுவாக இதனைத் தவிர்ப்பதிலேயே,...... இது ...

"என்ன கொடுமை இது சரவணன்!"   இதுவரை 3 வயது முதல் 12 - 14 வயதுப் பிள்ளைகளைப் பற்றிய, பாலியலைப் பற்றிய, பெற்றோரின் கருத்து, செயல், ஆக்கம் எவ்வண்ணம் ...
Load More