தீங்கானவை

காபியில் உள்ள காஃபின், பருவ வயதினரின் ரத்த அழுத்த்ததை நேரடியாக உடனே பாதிக்கின்றது என்று ஆய்வு ஒன்றிலிருந்து தெரிய வந்துள்ளது. இந்த பாதிப்பு, அவர்களின் பகல் பொழுதிலேயே ...

கோலி, பம்பரம், கிட்டிப்புள், காத்தாடி விடுதல், மறைந்து விளையாடுதல், என பல விளையாட்டுகளை நாம் சிறு வயதில் விளையாடியிருப்போம். கல்லாங்காய், பாண்டி விளையாட்டு, பல்லாங்குழி, தாயம், ஆடுபுலி ...

மேலும் படிக்க …

Load More