விவசாயம்

தொழு உரம் தயாரிக்க 15 அடி நீளம், 8 அடி அகலம், 3 அடி ஆழம் என்ற அளவில் குழி வெட்ட வேண்டும்। குழியில் அடுக்கடுக்காக சாணக்குப்பையை போட ...

வயல் வெளி என்னும் இந்த வலை பதிவின் மூலம் வேளாண் தகவல்களைத் தரம் முதல் முயற்சிக்கு வலையுலக நண்பர்களின் ஆதரவை வேண்டுகிறேன். மண் புழு உரம் தயாரிப்பு கழிவுகள் என்பன ...

நோக்கம்:-தேங்காய் மட்டைகளில் இருந்து கயிறு தயாரிக்கும் ஆலைகளில் இது கழிவு பொருளாக கிடைக்கிறது. சராசரியாக 10,000 தேங்காய் மட்டைகளில் இருந்து 1 டன் கழிவு கிடைக்கும்.இவை சாலை ...

உழவுத் தொழிலில் உற்ற தோழனாகவும், விவசாய்களின் ஏடிஎம் ஆகவும் விளங்குபவை கால்நடைகள். இவைகளுக்கு பல வேளைகளில் எதிர்பாராமல் ஏற்படுகிற விபத்துகள், நோய்கள் முலம் அவற்றின் உயிருக்கோ, உடல் நலத்திற்கோ ...

தேவை இன்றைய பரபரப்பான வாழ்வியல் சூழலில் எல்லா உணவுப் பொருட்களும் உடனடி (Instant) தயாரிப்பு நிலக்கு வந்தாகிவிட்டது. காய்கறிகள், பழங்கள் மற்றும் தானிய வகைகள் யாவும் தனது இயற்கைத் ...
Load More