கண்மணி

கலாச்சாரத்திற்கும் பழக்கத்திற்கும் ஏதாவது தொடர்பு உண்டா என்று பார்த்தால் இல்லை என்று தான் சொல்வார்கள். கலாச்சாரம் என்பது பாரம்பாரியமாக இருந்து வரும் ஒரு இனக் குழுமத்தின் செயற்பாட்டு ...

மேலும் படிக்க …

வன்னி மனித அவலத்தின் உச்சம் அரங்கேறிய காலம் அரசியல் பாதுகாப்பு வலயம் என காலத்துக்கு காலம் அறிவிக்கப்படும் பகுதிகளை நோக்கி மக்கள் இடம்பெயர்வார்கள். பின்புதான் தெரியும் அது ...

மேலும் படிக்க …

நீண்ட நாள் கழித்து கிடைத்த,விடுமுறையொன்றில் ஊருக்குப் போயிருந்தேன் முன்பு கிடைத்த, சந்தோசம் எதுவுமே இருக்கவில்லை!பிள்ளையாரடிச் சந்தியும் வேம்படிக் கோயிலும் வெறிச்சோடிக் கிடப்பதைக் கண்ட எனக்கு ...

மேலும் படிக்க …

பிரபாகரானே!உன்னிடம் சில கேள்விகள்?நீஇருக்கின்றாயோ இறந்தாயோ எமக்குத் தெரியாது இருந்தும் கேட்கின்றோம்? ...

மேலும் படிக்க …

முகம் தெரியாத தாயே! உனது வயிற்றில் உருவான முதற் கருவின் கண்ணீர் வரிகளம்மா! வன்னி அவலத்தின் கண்ணீர் வாழ்கையில் ...

மேலும் படிக்க …

முகம் தெரியாத தாயே உன் கருவிலிருக்கும் கடைசி மகள் எழுதும் கண்ணீர் கடிதம். உனது கருவறைச் சுவர்களில் – எனது ...

மேலும் படிக்க …

தீப் பிளம்பதில் நெருப்புத் தனல் சுவாசித்து மயக்கமில்லா அறுவைச் சிகிச்சையில் ரணமாகி ...

மேலும் படிக்க …

விடைக்காய் காத்திருக்கிறோம்எங்கள் எண்ணங்களும்வாஞ்சைகளும் மொத்தமாய்வாடி வதங்கிப்போய் கருகக் காத்துக் கொண்டு இருக்கின்றன ...

மேலும் படிக்க …

That's All