07252021ஞா
Last updateசெ, 20 ஜூலை 2021 1pm

மாத்தளன் நினைவும் மகிந்தரின் தேர்தல் கூத்தும்

மாத்தளன் நினைவும் மகிந்தரின் தேர்தல் கூத்தும்
ஏழைசிங்கள இளைஞனின் குடும்ப வறுமை
வாய்பிளந்த சிங்கத்தின் கோரப்பசிக்கு இரையாகிப்போனது......
ஏழ்மையின் வாழ்வெலாம் இனப்பகையாய் திரித்து
திணிக்கப்பட்ட  துப்பாக்கியும்
கூடிவாழ்ந்த இனங்களை கொதிப்பேற்ரிப் பிளந்து
மோதிமடியவைத்த நாசக்கொடியும்
சிக்கிச் சிறகொடிந்து சிறைப்பட்ட புறாவுமாய்
ஜயகோ யாருக்காய் மடிந்தேன் எனக்கேட்கிறான்...
எத்தனைஆயிரம் மடிந்தனரென்பதே
மொத்தமாய் கல்லடுக்கி மூடிக்கிடக்கிறது
தேசத்திற்காய் மோதுங்களென கட்டளையிட்டவர்கள்
இரண்டாகி மோதியபடியே
தேர்தல் களப்பலிக்கு தயாராக்க தொடங்கிவிட்டார்கள்
இரத்தவாடை மாறாமண்ணில்
எப்படி குதூகலிக்க முடிந்ததென ஏங்கிப்போய் நிற்கிறான்...
பாரதமும் சீனமும் ஆழுக்காள் பகைகொண்ட நாடெலாம்
வேட்டைநாய்களாய் வேலியிட்டு மாத்தளனில்
சிங்கத்துவாள் பிளந்த மனிததுண்டங்கள்
சேர்த்தடுக்கி நினைவாக்கி வாக்;கெடுக்க மடிந்தேனோவென
வான் நோக்கி கதறுகிறான்...........
எல்லாக் குரல்கழும் அடக்கப்படுகிறது
எல்லா உயிர்கழும் பலியிடப்படுகிறது
உங்கள் இனம் உங்கள் தோழன் என்றபடியே
நந்திக்கடலிலும் கழனிஆற்ரிலும்
வெட்டிவீசிய வாழும் கூடியழித்த கூட்டும்
கைகோர்த்தபடியேதான் இன்னமும்
இலங்கை மக்களின் குரல்வளைகள்
பிரித்துப்போட்டு நெரிக்கப்படுவது மட்டுமே
சின்னம் இடித்துச்சொல்வது உணரப்படட்டும்...

ஏழைசிங்கள இளைஞனின் குடும்ப வறுமை

வாய்பிளந்த சிங்கத்தின் கோரப்பசிக்கு இரையாகிப்போனது......

ஏழ்மையின் வாழ்வெலாம் இனப்பகையாய் திரித்து

திணிக்கப்பட்ட  துப்பாக்கியும்

கூடிவாழ்ந்த இனங்களை கொதிப்பேற்றிப் பிளந்து

மோதிமடியவைத்த நாசக்கொடியும்

சிக்கிச் சிறகொடிந்து சிறைப்பட்ட புறாவுமாய்

ஜயகோ யாருக்காய் மடிந்தேன் எனக்கேட்கிறான்...

 


சிந்தியகுருதியெலாம் செங்கம்பளமாய் விரித்துப்போட்டபடி.......

எழுந்திடுவோம் எனும் துணிவு இதயத்தே துளிர்த்தது
வெந்து புண்ணாகிய உணர்வுகள் வேகம்கொள்வது தெரிந்தது
மனிதம் வாழ்வதாய் மனது தேற்ரியது
சாவுக்குள் மிஞ்சிய சனத்தின் தவிப்பும்;;..தப்பிய
பிள்ளைகள் உடலெங்கும் ரவைகளாய்
ரணத்தின் பொழுதுகளிலும்
துரும்பைத்தன்னும் அசையென மனிதம் உறுத்தாதிருப்பது எப்படி......

மாசற்ர செல்வங்கள் தமிழினத்துக் கண்ணாய் வாழும்......

பற்ரிய துவக்கெலாம் வாரங்கள் மாதங்கள்
பகைகண்டு தரம்பிரிக்க வெட்டியமுடிகளாய்
விழவிழ மிதித்தேறி
விண்ணிலிருந்து வருவர் காக்கவென
எண்ணவைத்த புலத்தோனே--இன்னமுமா
ஆண்டொருக்காய் உரைகேட்கும் ஆவலொடு......

 

புலிஆண்ட புலத்து மனங்கள்

போர்முரசறைந்த கொடியவர்கள்
நாளை மிதிப்பது நானா அவனா எனத்தீர்மானிக்குமாறு
வாக்களிக்கும் உரிமையை பயன்படுத்தச் சொல்கிறார்கள்
போரின் அதர்மம் வெளித்தெரியாவண்ணம்
நாட்டைக் காட்டிக்கொடுக்கோமென
இரத்தம்  தோய்ந்த கரங்களால்
புத்தபீடங்களிடம் சத்தியம் செய்கிறார்கள்…

இன்னமுமேன் தெருவிறங்கு.........

குமுறும் அலைதிரண்டு
தூக்கி கரைபோவென எறிகிறது
எகிறியே அசையாகொலை வெறியொடு
கோலெடுத்தோங்கி அறையும் அரக்கத்தனம்
பாசிசம் வளர்த்தெடுத்த காவற்படை
மனிதமிழந்து மிருகமாய்...