ஊடறு

“மக்கள் அவர்கள் இருப்பிடத்தைக் காலி செய்துவிட்டு கேம்ப் பகுதிக்கு வந்தாக வேண்டும். இக்காரியத்தைச் செவ்வனே செய்து முடிக்க அரசு பேருதவி செய்ய தயாராக இருக்கிறது. சரணடைய மறுக்கும் ...

மேலும் படிக்க …

பெண்ணுக்கு இழைக்கப்படும் உச்சபட்ச அநீதி, உடல் ரீதியாக, பாலியல் ரீதியாக அவள் மீது தொடுக்கப்படும் தாக்குதல்; அவளது ஒப்புதலின்றி அவள் உடலைப் பலவந்தமாக...மூர்க்கத்தனமாகக் கையாளும் கொடூரமான, காட்டுமிராண்டித்தனமான ...

மேலும் படிக்க …

ஆப்பிரிக்காவில் 28 நாடுகளில்இந்தவழக்கம்இன்றும்நடந்துகொண்டிருக்கிறது. 13 கோடிபெண்களுக்குக் "கந்து" அகற்றல்நடத்தப்பட்டுள்ளதாக ஐ. நா. புள்ளிவிவரம் தருகிறது. நாளொன்று 6000 பெண்கள் இதற்கு ஆட்படுவதாகச் சொல்கிறது. ...

மேலும் படிக்க …

(தோழிகள் அனைவருக்கும் பெண்கள் அமைப்புக்களும் உதிரிகளாகவும் பெண்கள்  ஒன்று சேர்ந்து இந்த அறிக்கையை நாம் ஆங்கிலத்திலும்  மொழிபெயர்த்து ஐ.நா சபை உட்பட அனைத்து மனித உரிமை அமைப்புகளுக்கும் அனுப்ப ...

மேலும் படிக்க …

That's All