சிவசேகரம்

மாக்சிய லெனினியக் கட்சி எனும் போது நாம் புரட்சிகர அரசியற் பாதையை முன்னெடுக்கும் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியையே கருத்திற் கொள்கிறோம். இலங்கையில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நிறுவப்பட்டபோது அது ...

மேலும் படிக்க …

அந்தக் கடதாசியை எப்படிப் பயன்படுத்தினாலும்எதுவுமே மாறாது என்றுஅவர்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும்.என்றாலும்அந்தக் கடதாசி பெறுமதி மிக்கது என்பதால்அதை வீணாக்கக் கூடாது என்றுஅவர்கள் சொல்லுகிறார்கள்.அதை எப்படிப் பயன்படுத்துவது என்றுசொல்ல மாட்டார்கள்.பயன்படுத்தத் ...
That's All