குழந்தை வளர்ப்பு

இனிய சிறிய குடும்பத்தின் இரண்டு அல்லது ஒரே குழந்தையை அனைத்து நல்ல விஷயங்களுடன் உருவாக்குவதே இன்றைய பெற்றோர்களின் எதிர்காலக் கனவாக உள்ளது. நம் வாழ்க்கையுடன் ஒன்றிவிட்ட கம்ப்யூட்டரும் ...

மேலும் படிக்க …

கணவன் மனைவி எனும் பந்தம் உறுதியாகநல்லவிதமாக இருந்தால்தான் பிள்ளைகளைநல்ல படியாக வளர்க்க முடியும்.சில வீடுகளில் ஆடு பகை குட்டி உறவுஎன்ற ரீதியில் இருப்பார்கள்.கணவன் மனைவிக்கு இடையே பெரும்மோதல் ...

கனடிய பல்கலைக்கழகம் ஒன்று நடத்திய ஆய்வில் இருந்து தாய்ப்பால் ஊட்டுதல் குழந்தைகளிடத்தில் (புட்டிப்பால் ஊட்டி வளர்க்கப்பட்ட குழந்தைகளைக் காட்டினும்) நுண்ணறிவுத்திறனை அதிகரிப்பதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் இது தாய்ப்பாலின் ...

வீடியோ கேம்கள்தான் இப்போது குழந்தைகளின் உலகம். இவர்களுக்கென்றே விதம் விதமாக கருத்தாக்கங்களை யோசித்து விளையாட்டுகளை தயாரித்து வருகின்றன தகவல் தொழில் நுட்ப வீடியோ கேம் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள்.அமெரிக்கா ...

முத்தமிழ் மன்ற ஆண்டுவிழா மலருக்கான என் கட்டுரையை என் மனைவிக்கும் மற்றும் அனைத்து மன்ற உறவுகளுக்கும் அர்ப்பணிக்கிறேன். இது கொஞ்சம் சுயபுராணமாக இருந்தாலும் முடிந்தவரை சொல்ல வேண்டிய ...
Load More