11292020ஞா
Last updateசெ, 24 நவ 2020 7pm

பரிணாமம்

எலி—மனிதனின் தந்தையா?

குரங்கில் இருந்து வந்தவன் மனிதன் என்றுதான் பொதுவாகச் சொல்கிறார்கள். ஆனால், அதற்கும் முன்பாக, எலி மனிதனின் மூதாதையராக இருந்திருக்கலாம் என்று இப்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. மயிர்க்காடாக உள்ள சின்னஞ்சிறு சுண்டெலி எங்கே? ஆறடி உயரத்திற்குப் பிரம் மாண்டமான மனிதன் எங்கே? மொட்டைத் தலைக்கும் முழுங்காலுக்கும் முடிச்சுப் போடுகிறேன் என்று நினைக்கிறீர்களா?