மானிடவியல்

2005-06ஆம் ஆன்டுக்கான இந்தியக் குடும்ப நல (National Family Health Survey)சர்வேயின் படி தற்போது இந்தியாவில் இருக்கும் மூன்று வயதுக்குக்கீழுள்ள குழந்தைகளில் 46% பேர் ஊட்டச்சத்தில்லாத குழந்தைகளாக ...

முதுமையை யாருமே விரும்புவதில்லை. சிறுவயதில் பெற்றோரை சார்ந்திருக்கும் குழந்தைகளை போல முதுமையில் குழந்தைகளை சார்ந்திருக்கும் பெற்றோரை காண முடியும். இயலாத முதிய காலத்தில் பெரியோர்கள் நடத்தப்படும் விதங்கள் ...

உலகில், 2000க்கு அதிகமான தேசிய இனங்கள் உள்ளன. இவற்றில், சீனாவின் உறான் இனத்தவர், இந்துஸ்தானியர்、 அமெரிக்கர், வங்காளி, ரஷியர், ஜபானியர், பிரேசிலியர் ஆகிய 7 தேசிய இன ...

கல்தோன்றி மண்தோன்றா காலத்தே முன்தோன்றிய மூத்த குடி என்று நாம் நமது மரபுவழியைப் பற்றி பெருமைப்பட்டுக் கொள்கின்றோமே. முதல் மனிதன் எங்கே தோன்றினான்?அவன் எப்படிப்பட்டவனாக இருந்தான்? அவனுடைய ...

காதால் கேட்பவற்றையும், கண்ணால் பார்ப்பவற்றையும் அப்படியே மனதில் பதிவு செய்து கொள்வதில் குழந்தைகளுக்கு மாபெரும் ஆற்றல் உண்டு. பெரியவர்களுடன் ஒப்பிடுகையில் அவர்கள் உள்வாங்கி பதிவுசெய்வதில் கில்லாடிகள். வகுப்பறையில் ...

மேலும் படிக்க …

That's All