தொழில்நுட்பம்

சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா   பிரபஞ்சப் பெரு வெடிப்பில்பொரி உருண்டைசிதறித் துகளாகித்துண்டமாகித் துணுக்காகிப்பிண்டமாகி,பிண்டத்தில் பின்னமாகிஅணுவாகி,அணுவுக்குள் அணுவாகிபரமாணு வாகிஅவற்றின்அடிப்படைத் தூளாகிமூலமாகி, மூலகமாகித்மூலக்கூறாகிஅலையாகி ஒளியாகி,கோளாகி,அண்டக் கோள்களின் வலையாகிஆத்மா ...

சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா  பரிதியின் ஒளிக்கதிர் மின்சக்தியாய்ப்பயன்படும் பகலில்பல்லாண்டு !ஓயாத கடல் அலைகளின்அசுர அடிப்பில்அளவற்ற மின்சக்தி உள்ளது !காற்றுள்ள போது விசிறிகள் சுழன்றுமேட்டில் கிடைக்கும் ...

சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா முன்னேறி வரும் நாடுகளில் முழுத் தொழிற்துறை மயமாகி நமது நாகரீக வாழ்வு தொடர்வதற்கு அணுசக்தி ஓர் எரிசக்தியாக உதவுவது மட்டுமல்லாது, ...

ரோபோ எனப்படும் எந்திரமனிதன், பொதுவாக சிலிக்கான் சில்லுகளால் தான் இயக்கப்படுகிறான். உயிருள்ள மனிதனைப் போன்றே அதன் இயக்கம் இருந்தாலும், அது செயற்கையானது என்பது வெளிப்படையாகத் தெரிகிறது. இப்போது ...

மேலும் படிக்க …

எதிர்காலத்தில் தண்ணீர்தான் நிலக்கரியாக இருக்கும் என்று கனவுகண்டார் பிரெஞ்சு விஞ்ஞானக்கதை எழுத்தாளர் ஜுல்ஸ் வெர்னெ. இந்தக் கனவு உதித்தது 1874ம் ஆண்டில். இப்போது ஒரு நூற்றண்டுக்கும் மேலாக ...

மேலும் படிக்க …

Load More