இலங்கை அரசியலும் புலம்பெயர் அரசியலும்  - புதிய ஜனநாயக மக்கள் முன்னணி சார்பில் உரையாற்றிய  இரயாகரனின் உரையின் ஒலிவடிவம் 25.05.2013

{play}http://www.tamilcircle.net/audio/Ilakkiya_london_raya/Ilakkiya_raya2.mp3{/play}