சமவுரிமை இயக்கம் பிரான்ஸ் அங்குரார்ப்பண உரைகளின் காணொளிகள்

Movement for Equal rights – Inauguration – France – 10.02.2013

Speeches delivered by

 

1. தோழர் சோலையூரான் (Comrade Solaiuran)

2.  தோழர் வன்னியசிங்கம் (Comrade Vanniyasingam)

3. தோழர் இரயாகரன் (Comrade Rayakaran)

4. தோழர் குமார் குணரத்தினம் - தமிழில் ( Comrade Kumar Kunaratnam (in Tamil)

5. தோழர் குமார் குணரத்தினம் - சிங்களத்தில் (Comrade Kumar Kunaratnam (in Sinhala)

6 .கலந்துரையாடல் (Discussion)

7. முடிவுரை (Conclusion)