01242021ஞா
Last updateச, 16 ஜன 2021 11am
கட்டுரையாளர்களின் ஆக்கங்கள்

பிண எண் 1084 இன் அம்மா

"நான் ஒரு கனவு காணுகிறேன் அம்மா. அது ஒரு அற்புதமான கனவு. அது எல்லாவற்றையுமே தலைகீழாகப் புரட்டிப் போடுகின்ற கனவு. அது எல்லாவற்றையும் மாற்றும். இந்தச் சூழல், இந்த நிலமைகள், இந்தச்
சமூகம் எல்லாவற்றையும்... அந்த உலகம் ஏழ்மை, நோய், அசுத்தம், பசி, ஊழல், மோசடி என எல்லாவற்றிலிருந்தும் விடுவிக்கப்பட்ட ஒரு உலகமாக இருக்கும்."

 

{pdf=http://www.tamilcircle.net/images/stories/Posters/finalEposter.pdf|780|900}

கட்டுரையாளர்களின் ஆக்கங்கள்