1. மக்களே சிந்தியுங்கள் உண்மை நிலையினை புரிந்து கொள்ளுங்கள்
 2. மாணவர்களும் ராக்கிங்கும் விடுதலைப் புலிகளின் அறிக்கையும்
 3. விடுதலைப்புலிகளின் ராக்கிங் வர்ணனையும் மாணவர்களின் நிலைப்பாடும்
 4. மாணவர்களின் உரிமைக்காக குரல் கொடுத்த உத்தமன் விஜி எங்கே?
 5. இந்தக் கல்லறைகள் பேசுவது அந்தக் கயவர்களுக்கு புரிவதேயில்லை
 6. பொய்ப் பிரச்சாரங்களை முறியடித்து முன்னேறுவோம்
 7. தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கு
 8. நாம் பேசவேண்டும்! எழுதவேண்டும்!! வாழ வேண்டும்!!
 9. யாழ் பல்கலைக்கழக மாணவன் விஜிதரன் எங்கே
 10. விலங்குடனா விடுதலை?
 11. அராஜகங்களின் ஆணிவேரை அறுப்போம்
 12. றாக்கிங் என்பது பல்கலைக் கழக மாணவர்களின் ஒரு பண்பாட்டு அம்சமா