10192021செ
Last updateச, 09 அக் 2021 9am

இரும்புப்பிடிக்குள் தள்ளிய இலக்கற்ற போர்

எகிறிமிதித்து ஆணவத்தில் இலக்கற்று வீழ்ந்துபோய்
சந்ததியே சதிவலைக்குள்
சிறகடிக்கும் சிட்டுக்களின் இறகுகள் ஒடிக்கப்பட்டு
எதிரியின் கூண்டுக்குள்
புத்தகம்காவி புள்ளிமானாய் துள்ளித்திரிந்தவர்கள்
கத்திக்குளற இழுத்தெடுத்து
பெற்றவர் உறவுஅற்று எம்இனத்தை கொத்திய கரங்களிலே
கொண்டுபோய் வீழ்த்தியது

 

 

 

நெஞ்சுவெடிக்கிறது
என்இனத்து எதிர்கால கீற்றுக்கள்
இருளில் புதையுண்டு பதைத்துப்போய்
போரின் வடுக்கள்
பாரென் தேசத்து வித்துக்கள்
முளைவிடும் தவிப்பு தகர்ந்து
பாசிசப்பாறைகளில் கருகிப்போய் ………

ஓ மானுடமே
கருவறையில் மனிதம் எஞ்சியிருந்தால்
புரட்சியை பிரசவிக்கும் இணைதலில் கூடு
சிறுபொறியைமூட்டு பற்றிப்பரவட்டும்
பொய்மையில் மூழ்கிய மானுடம் பொசுங்கி
உணர்வுகள் விழிக்கட்டும்