06282022செ
Last updateபு, 02 மார் 2022 7pm

தனிப்பட்ட சொத்துக் குவிப்புகள் சீராகவும் பாய்ச்சலாகவும் அதிகரிக்கின்றது.

 1995இல் கம்ப்யூட்டர் துறையில் (தீடிணஞீணிதீண்) வின்டோஸ் 95யும், 98யும் ஏற்படுத்திய தாக்கம், அதனைத் தொடர்ந்து ஏற்பட்ட திடீர் எழுச்சியும் தொடர்ந்த வீழ்ச்சியும் தனிப்பட்ட முதல் பணக்காரனின் தனிப்பட்ட சொத்துக்களைக் குறைத்த போதும், தொடர்ந்து அது சீராகி வருகின்றது. அதைத் தொடர்ந்து தொலைபேசியும், நவீன சந்தைக் களத்தில் சதிராட்டம் போடுகின்றது. வக்கரித்த நுகர்வு வெறியும், கவர்ச்சியும் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் சந்தையையே தலைகால் தெரியாது வீங்க வைக்கின்றது. இது பற்றாக்குறையையும், தேக்கத்தையும் அடுக்கடுக்காக கொண்டு வருகின்றது.

 இதன் மூலம் பணக் கொழுப்பும், சமூகச் சிதைவும் ஏற்படுகின்றது. பணம் சிலரிடம் குவிவதையே, இது கூர்மையாக்குகின்றது. இவை சார்ந்து உலகமயமாதலின் உலகளாவிய போக்கு சீரடைந்த போது, உலகளாவிய பணக்காரர்களின் எண்ணிக்கை சீராக அதிகரிக்கின்றது. அவர்களின் தனிப்பட்ட சொத்துக்கள் வேகமாக அதிகரித்து வருவதையே மேலே உள்ள அட்டவணை நமக்கு எடுத்துக்காட்டுகின்றது. இருந்தபோதும் ஏகாதிபத்தியங்களுக்கு இடையே நடக்கும் மோதல்கள், சர்வதேச மாற்றத்தை உருவாக்கும்போது, நாடுகளுக்கு இடையிலான பணக்காரக் கும்பலின் சொத்துக்களின் வீழ்ச்சியை உருவாக்குகின்றது. குறிப்பாக ஜப்பான், ஜரோப்பா, அமெரிக்காவுக்கு இடையில் மூலதனத்தைக் கைப்பற்றுவதில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் பாரிய தன்மை கொண்டவை. இன்று ருசியாவும், சீனாவும் கூட இதற்குள் இணைந்துள்ளது. இது தனிப்பட்ட உலகப் பணக்காரர்களின் சொத்துக் குவிப்பில் அதிர்வைக் கொடுத்தது, கொடுத்து வருகின்றது. 2000ஆம் ஆண்டுப் பிறப்பை சந்தைக் கொண்டாட்டமாக்கிய போது, சந்தையில் ஏற்பட்ட வீக்கம் 2001இல் எதிர்மறையான தேக்கத்தையே உருவாக்கியது. 2001இல் டாலருக்கு போட்டியாக களமிறங்கிய ஈரோ நாணயத்தின் வருகையை அடுத்து, மீண்டும் உலகச் சந்தை தளும்பியது. 2001, 2002 உலக பொருளாதாரத்தில் ஏற்படுத்திய அதிர்வும், 2003இல் ஈராக் யுத்தம் ஏற்படுத்திய சர்வதேச அதிர்வும், மிகப் பெரிய பணக்காரர்களின் சொத்துக்களையும் அதிர வைத்தது. இது உலகளாவிய பணக்காரர் களின் சொத்துக்களை குறைத்தது. ஆனால் 2004இல் இது மீட்சி பெறத் தொடங்கியுள்ளது. அமெரிக்கப் பணக்காரர்களின் சொத்துக்கள் குவிவதை, புதிய உலகப் பங்கீடு துரிதப்படுத்தியுள்ளது. பிரதான ஏகாதிபத்தியங்களை தனித் தனியாக ஆராயும் போது, மேலும் துல்லியமாக இதன் சூட்சுமத்தை இனம் காணமுடியும். 


100 கோடி டாலருக்கு அதிகமான சொத்தை உடைய மக்கள் விரோத ஆஸ்திரேலிய பணக்காரக் கும்பலின் தனிப்பட்ட சொத்துக்கள் கோடி டொலரில்:

1.மிகப்பெரிய ஆஸ்திரேலிய பணக்காரனின் சொத்து

2.மிகப் பெரிய  ஐந்து  ஆஸ்திரேலியபணக்காரர்களின் சொத்து  


                  2005       2004      2003      2002        2001       2000       1999       1998        1997       1996
 1.               500         420        250         250          250         380           370         320           240        180
 2.              1220       1060        -               -                -               -                  -              -                -              -


 ஆஸ்திரேலியாவில் 100 கோடிக்கு அதிகமான சொத்துடையவர்கள் 1996க்கும் 2003க்கு இடையிலான காலத்தில் ஐந்துக்கும் குறைவானவர்களே இருந்துள்ளனர். ஆனால் 2004இல் அது ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் விரோத பணக்காரக் கும்பல் உருவாகியுள்ளது. முதல் பணக்காரனின் சொத்து 1996 முதல் சீராக அதிகரித்த போதும், 2001 முதல் 2003இல் வீழ்ச்சி கண்டது. ஆனால் மீண்டும் 2005இல் இது பெருக்கெடுத்துள்ளது. செல்வத்தின் குவிப்பு முதல் பணக்காரனை மட்டுமல்ல, ஒட்டு மொத்தமாகவே நிலைமையை மாற்றி அமைத்துள்ளது. ஆஸ்திரேலியப் பணக்கார வர்க்கம் ஈராக் மீதான ஆக்கிரமிப்பில் வலிந்து காட்டிய ஆர்வம் முதல், நேரடியாக ஆக்கிரமிப்பில் ஈடுபட்டதன் மூலம், ஏகாதிபத்திய முரண்பாட்டில் தனது அணியை பலப்படுத்திக் கொண்டனர். இந்த ஆக்கிரமிப்பின் மூலம் மறுசீராக்கப்பட்ட உலகப் பங்கீட்டின் அடிப்படையில், தனிப்பட்ட சொத்துடையோர் வர்க்கம் தனது செல்வக் குவிப்பை உலகச் சந்தை ஊடாக உறுதி செய்து கொண்டனர். இங்கு 20 சதவீதமான பணக்காரர்கள் நாட்டின் செல்வத்தில் 40 சதவீதத்தை செலவு செய்கின்றனர். அடியில் உள்ள 20 சதவீதமான ஏழைகள் நாட்டின் செல்வத்தில் 6 சதவீதத்தையே செலவு செய்கின்றனர். சமூகப் பிளவுக்கு இடையிலுள்ள இடைவெளி உலகளவில் மட்டுமல்ல, சொந்த ஏகாதிபத்திய நாட்டிலும் ஆழமாகி அகலமாகின்றது. 


 100 கோடி டாலருக்கு அதிகமான சொத்தை உடைய மக்கள் விரோத கனடாப் பணக்காரக் கும்பலின் தனிப்பட்ட சொத்துக்கள் கோடி டொலரில்

 

1.மிகப்பெரிய கனடாப்  பணக்காரர்களின் சொத்துக்கள்  

2.மிகப் பெரிய ஐந்து கனடாப் பணக்காரர்களின் சொத்துக்கள்  

3.மிகப் பெரிய பத்து கனடாப் பணக்காரர்களின் சொத்துக்கள்  


                 2005        2004         2003          2002         2001        2000       1999        1998       1997          1996
1.              1790       1720         1400          1490         1640         1610       1190       1440       1100            740
2.              4200       3770         2870          2820         3090          3220      2320           -               -              1580
3.              5550       4920         3810          3750         3990          4220          -               -                -                   -

 
 கனடாவில் 100 கோடி டாலருக்கு அதிகமான சொத்துடைய பணக்காரக் கும்பலின் சொத்துக்கள் படிப்படியாக அதிகரித்து வந்திருப்பதையே அட்டவணை காட்டுகின்றது. 2001, 2002, 2003இல் பாதகமான நிலையே காணப்பட்ட போதும், 2004இல் இந்த பணக்காரக் கும்பல் மீளவும் பெருமளவில் உலகளவில் கொள்ளை அடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. கனடாவின் முதல் பணக்காரனின் சொத்து 1996ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் போது 2.5 மடங்காகப் பெருக்கெடுத்துள்ளது. இது முதல் 5 பணக்காரனின் சொத்துக்கும் நிகழ்ந்துள்ளது. 1999ஆம் ஆண்டு வரை 100 கோடிக்கு அதிக சொத்துடைய 10 பணக்காரக் கும்பல் கனடாவில் இருக்கவில்லை. 2000ஆம் ஆண்டில் 10க்கும் மேற்பட்ட ஒரு கும்பல் உருவானது. முதல் பத்து பணக்காரனின் சொத்துக்கள் 2000க்கும் 2005க்கும் இடையில் 1,000 கோடி டாலரால் அதிகரித்துள்ளது. சர்வதேச ரீதியாக அமெரிக்கா ஏகாதிபத்திய அணியில் நின்று, உலகை மறுபங்கீடு செய்வதன் மூலம், உலகை கொள்ளையிடவும் மறுபங்கீடு செய்யவும் பின்நிற்கவில்லை. இதன் மூலம் பணக்காரக் கும்பல் தன்னை தக்கவைத்து கொழுக்க முனைகின்றது.


 100 கோடி டாலருக்கு அதிகமான சொத்தை உடைய மக்கள் விரோத பிரெஞ்சுப் பணக்காரக் கும்பலின் தனிப்பட்ட சொத்துக்கள் கோடி டாலரில்

 

1.மிகப்பெரிய பிரெஞ்சுப் பணக்காரனின் சொத்து  

2.மிகப் பெரிய  ஐந்து பிரெஞ்சுப் பணக்காரர்களின் சொத்துக்கள்  

3.மிகப் பெரிய பத்துபிரெஞ்சுப் பணக்காரர்களின் சொத்துக்கள்  
  

 

                 2005             2004         2003           2002          2001       2000      1999        1998         1997          1996
1              1720             1880          1450           1490          1560       1520      1390        1000          840             570
2               5330            4770          3210           3510          4300       4700      4250         2560        2740           2070
3               6820            6050          4200           4600          5900       6170      6180             -            3600           3040


 1998, 2001, 2002, 2003இல் ஏற்பட்ட பொருளாதார நெருக்கடியில் பாதகமான நிலை காணப்பட்ட போதும், மீட்சி பெற்று வந்ததைக் காட்டுகின்றது. முதல் பணக்காரனின் சொத்து 1996க்கும் 2005க்கும் இடையில் ஒப்பிடும் போது 3 மடங்கு மேலாக அதிகரித்துள்ளது. முதல் ஐந்து மற்றும் பத்து பணக்காரனின் சொத்துக்கள் இரண்டு மடங்கிற்கு மேலாகப் பெருகியுள்ளது. மரபுரீதியாக 200 வருடங்களுக்கு மேலாக, காலனிகளை சூறையாடிக் கொழுத்த பிரெஞ்சு ஏகாதிபத்தியத்தில், உலகில் மிகப் பெரிய பணக்காரக் கும்பல் ஒன்று குவிந்து காணப்படுகின்றது. அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியத்துடனான ஏகாதிபத்திய முரண்பாட்டில் எதிரணியில் நின்று தனது சொத்துக்களைப் பெருக்கிப் பாதுகாக்க முனைகின்றது. கடுமையான ஏகாதிபத்திய முரண்பாடுகளுக்கு இடையில், தன்னை தக்கவைக்க முனையும் எதிரணியில் முன்னணியில் நிற்கின்றது. இதற்காகவே ஒன்றுபட்ட ஐரோப்பா என்ற அடிப்படையில் போட்டி ஏகாதிபத்தியமாக தன்னை தகவமைக்கின்றது.


 இந்த போட்டியில் மூலதனத்தைத் திரட்டிக் கொள்ளையடிக்க, பிரெஞ்சு உழைக்கும் மக்களின் வாழ்க்கையை சூறையாடுவது அதிகரிக்கின்றது. பிரெஞ்சு தேச மக்களின் வாழ்க்கைத் தரம் கடுமையானதும், தொடர்ச்சியானதுமான வீழ்ச்சியை காண்கின்றது. 1980இல் பிரான்சில் கிடைத்த மொத்த தேசிய வருமானத்தில் உழைப்பாளிக்கு கிடைத்தது 68.3 சதவீதமாக இருக்க முதலாளிக்கு கிடைத்தது 25.8 சதவீதமாகும். இதுவே 1996இல் முதலாளிக்கு 33.5 சதவீதமாக அதிகரிக்க, உழைப்பாளிக்கு கிடைப்பது 60.3 சதவீதமாக குறைந்து போனது. பிரான்சில் 1962இல் ஏழைக்கும் பணக்காரனுக்கும் இடையிலான இடைவெளி 74 மடங்காக இருந்தது. இது 1975இல் 1000 மடங்காகியது. இது உலகின் பொதுவான எதார்த்தமாகியுள்ளது. ஏகாதிபத்தியம் உலக மக்களை மட்டுமல்ல, சொந்த நாட்டு மக்களையும் கூட அதிகமாகச் சுரண்டுவதன் மூலம் தான் கொழுக்கின்றது. 


 இதை மேலும் விரிவாகப் புரிந்து கொள்வோம். 1997இல் பிரான்சின் முதல் 500 பணக்காரரின் மொத்தச் சொத்து 10,290 கோடி ஈரோவாகும். இது 1996ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் போது 28 சதவீதம் அதிகமாகும். ஒரே வருடத்தில் தனது தனிப்பட்ட சொத்தை 500 பேர் கொண்ட பிரெஞ்சு பணக்காரக் கும்பல் 28 சதவீதத்தால் அதிகரிக்க வைத்துள்ளது என்றால், கொள்ளையடிப்பின் செழிப்பையே இது காட்டுகின்றது. தொடர்ச்சியாக 1999ஆம் ஆண்டில் முதல் 500 பணக்காரக் கும்பலின் மொத்தச் சொத்து 12,200 கோடி ஈரோவாகியது. இது 2000ஆம் ஆண்டில் 19,200 கோடி ஈரோவாகியது. 1996 உடன் ஒப்பிடும் போது தனிப்பட்ட சொத்துக் குவிப்பு, இரு மடங்கையும் கடந்து கொழுத்தது. இந்தத் தொகையை பிரான்சில் உள்ள ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் 7,000 ஈரோப் படி பங்கிட முடியும். அதாவது இந்தத் தொகை பிரான்சின் வரவு செலவில் மூன்றில் இரண்டு பங்காகும். 2000ஆம் ஆண்டில் முதல் 15 பணக்காரக் கும்பலின் சொத்து மட்டும் 10,000 கோடி ஈரோவாக அதிகரித்தது. அதாவது இது முதல் 500 பணக்காரரின் சொத்தில் அரைவாசியாக இருந்தது. இந்த 15 பணக்காரனின் சொத்து பிரான்சின் வரவுசெலவில் மூன்றில் ஓன்றுக்கு சமமானதாகவும் இருந்தது. இது 1999இல் 6,000 கோடி ஈரோவாக இருந்தது. 1999க்கும் 2000க்கும் இடையில் 4,000 கோடி டாலரால் தனது தனிப்பட்ட சொத்தை முதல் 15 பணக்காரக் கும்பல் பெருக்கிக் கொண்டது.


 1999இல் பிரான்சில் தனிப்பட்ட சொத்தையுடைய கோடீஸ்வரர்கள் 799 பேர் இனம் காணப்பட்டனர். பிரான்சின் முதல் பணக்காரப் பெண்ணின் சொத்து 1,082 கோடி ஈரோவாகும். ஐரோப்பாவில் பிரிட்டிஷ் ராணிக்கு அடுத்ததாக, மிகப் பெரிய பெண் பணக்காரியாவார். உலகில் 100 கோடி டாலருக்கும் அதிகமான சொத்துடைய 587 பேரில் 53 பேர் பெண்களாவர். இது எந்தவிதத்திலும் பெண் விடுதலையைத் தந்து விடுவதில்லை. ஆணாதிக்கத்தை பாதுகாக்கும் சுரண்டல் அமைப்பையே ஆணையில் கொண்டு உலகமயமாதலின் பாதுகாவலராக உள்ளனர். 1997இல் பிரான்சில் மக்களைக் கொள்ளையடிக்கும் மிகப் பெரிய நிறுவனங்களின் முதன்மை அதிகாரிகளின் சம்பளம் 9,820 ஈரோ முதல் 32.94 லட்சம் ஈரோ வரை நீண்டு காணப்பட்டது. முதன்மை அதிகாரியின் செல்வச் செழிப்புக்காகவே, தொழிலாளி நாள் கணக்காக உழைத்துக் கொடுக்க வேண்டியுள்ளது. இந்த கொடுப்பனவுக்காக  ஒரு தொழிலாளி 10 நாட்கள் முதல் 3300 நாட்கள் உழைக்க வேண்டியிருந்தது.


  பிரான்சில் மிகப் பெரிய சம்பளம் பெறும் 30000க்கு மேற்பட்டோரின் வருடாந்தர சம்பளம் 2 லட்சம் ஈரோவுக்கும் அதிகமாகும். இது சாதாரண தொழிலாளியின் அடிப்படைச் சம்பளத்தை விடவும் 20 மடங்கு அதிகமாகும். இப்படி உழைப்பைச் சுரண்டி உறியும் போது, செல்வத்தின் இருப்பிடம் வக்கரிப்பது எதார்த்தமாகி விடுகின்றது. உலகின் மக்களின் பாரம்பரியமான குடிவகைகளை அழித்துவரும் கொக்கோகோலா தலைவருக்கு, 2003இல் வழங்கிய வருடாந்தர சம்பளம் 15 லட்சம் கோடி டாலராகும். மக்களைச் சூறையாடிக் குவிக்கும் அவரின் திறமைக்கு 2003இல் அவருக்கு வழங்கிய ஊக்குவிப்புத் தொகை 30 லட்சம் டாலராகும். இப்படி உருவாகும் பணக்காரக் கும்பல், அதைப் பாதுகாக்கும் உயர் அதிகார வர்க்கம் உள்ளடங்கிய கும்பல் என்ற ஒரு சமூக அமைப்பின் கொழுப்பே, முதலாளித்துவத்தின் சுதந்திரம் மற்றும் ஜனநாயகத்தின் சகோதரத்துவமாகும்.


 அடுத்து 100 கோடி டாலருக்கு அதிகமான சொத்தை உடைய, மக்கள் விரோத ஜெர்மனிய பணக்காரக் கும்பலின் தனிப்பட்ட சொத்துக்கள் கோடி டாலரில்

 

1.மிகப்பெரிய ஜெர்மனியபணக்காரர்களின் சொத்து  

2.மிகப் பெரிய ஐந்து ஜெர்மனிய பணக்காரர்களின் சொத்து  

3.மிகப்பெரிய பத்து ஜெர்மனிய பணக்காரர்களின் சொத்துக்கள்  

4.மிகப்பெரிய இருபத்தைந்து ஜெர்மனிய பணக்காரர்களின் சொத்துக்கள்  
  

                      2005          2004        2003       2002      2001       2000      1999        1998         1997        1996
1                   1850          2300         2560      2680       2500       2000      1360        1170         1170          900
2                   5820          6470         4810      6280       6560       5650      5010        3760         4910        3540
3                   9160          9580         7140      8510       9040       8250      8040        6310         7310        5620
4                 15720        15370      13870    12840    13540     14160    14780            -             9710      11630


 1997, 1998, 2002 2003ஆம் ஆண்டுகளில் சர்வதேச ரீதியாக ஏற்பட்ட நெருக்கடி, ஜெர்மனிய பணக்காரக் கும்பலுக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது. ஆனால் மற்றைய ஏகாதிபத்தியங்களுடன் ஒப்பிடும் போது ஒப்பீட்டளவில் குறைவானதாகவே அமைந்தது. 100 கோடிக்கு மேல் அதிக சொத்துடைய 25 மேற்பட்ட கும்பலைக் கொண்ட ஒரு ஏகாதிபத்தியமாக, அமெரிக்காவுக்கு வெளியில் முதன்மை பெற்று நிற்கின்றது. தனிப்பட்டோரின் சொத்துக் குவிப்பு 1996ம் ஆண்டுக்கும் 2005க்கும் இடையில் ஒப்பிடும் போது, மேல் இருந்து கீழாக மடங்கின் தன்மை குறைந்து வருகின்றது. மிகப் பெரிய பணக்காரனின் சொத்து மடங்குகளால் அதிகரிக்க, கீழ் உள்ளவர்களின் சொத்துக்கள் அதை ஏற்படுத்திவிடவில்லை. அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியத்துக்கு போட்டியாகவும், ஐரோப்பிய யூனியனுக்குள் பிரான்சையும் மீறி தலைமை தாங்கும் நாடாக உள்ளது. அமெரிக்கா தலைமையிலான ஏகாதிபத்தியங்கள் ஈராக் ஆக்கிரமிப்புக்கு ஊடாக உலகைத் தனக்குச் சாதகமாக மாற்ற முனைந்தபோது, பிரான்சுடன் சேர்ந்து ஊசாலாட்டத்துடன் கூடிய தற்காப்பை மேற்கொண்டன. இதன் மூலம் பெரும் பணக்காரக் கும்பல் தமது சொத்துரிமையை பாதுகாக்க முனைந்தனர். எதிர்காலத்தில் அமெரிக்காவை எதிர்த்து நிற்க இராணுவ ரீதியான தற்காப்பு என்ற நிலையை நோக்கி தயாரிப்பில் ஈடுபடத் தொடங்கியுள்ளது.


 அடுத்து 100 கோடி டாலருக்கு அதிகமான சொத்தை உடைய மக்கள் விரோத இத்தாலியப் பணக்காரக் கும்பலின் தனிப்பட்ட சொத்துக்கள் கோடி டொலரில்

1.மிகப்பெரிய இத்தாலிய பணக்காரனின் சொத்து 

2.மிகப்பெரிய  ஐந்து இத்தாலிய பணக்காரர்களின் சொத்துக்கள்  

3.மிகப்பெரிய பத்து இத்தாலியபணக்காரர்களின் சொத்துக்கள்  
  

               2005        2004        2003      2002       2001        2000          1999         1998        1997        1996
1            1200        1000          590         720       1030           550             400           700          490           500
2            4340         2730       2180      2350        2860        3240               -                 -           1480         1440
3            5320         3700      2860       3160        3740            -                    -                 -               -                -    


 1998, 1999, 2002, 2003ஆம் ஆண்டுகளில் இத்தாலிய மூலதனத்துக்கு ஏற்பட்ட நெருக்கடி பணக்காரரின் இழப்பால் ஏற்பட்ட சரிவை புள்ளிவிபரம் எடுத்துக்காட்டுகின்றது. 2001க்கு பின்னால் இத்தாலிய மூலதனம் உலகமயமாதல் ஊடாக மூலதனக் குவிப்பு ஈடுபட்டதையும், 100 கோடி டாலருக்கு மேற்பட்ட சொத்துடைய புதிய பிரிவுகள் உருவானதைக் காட்டுகின்றது. 1996 உடன் ஒப்பிடும் போது 2005இல் தனிப்பட்ட பணக்காரனின் சொத்து இரண்டு மடங்குக்கு மேலாக மாறியதைக் காட்டுகின்றது. ஐரோப்பிய யூனியனுக்குள் இத்தாலி இருந்த போதும், உலகை பங்கிடும் போட்டியில், அமெரிக்காவுக்கு சார்பாக நடந்து கொண்டது. இத்தாலியின் மிகப்பெரிய பணக்காரனே, இத்தாலியின் பிரதமராக இருக்கின்றான். ஈராக் ஆக்கிரமிப்பில் பங்கு கொள்வதன் மூலம், தனது தனிப்பட்ட செல்வச் சேகரிப்பு குவிவதை அடிப்படையாக கொண்டு, அமெரிக்க ஆக்கிரமிப்பாளனுடன் கூடி கொள்ளையடிக்கத் தொடங்கியுள்ளான். குறிப்பான அவனின் தனிப்பட்ட நலன்கள், ஐரோப்பாவில் ஒரு முரண்பாட்டை கூட உருவாக்கியது. இத்தாலியின் பிரதமரும், இத்தாலியின் மிகப்பெரிய பணக்காரனுமான இவன், இத்தாலிய மக்களை மட்டுமல்ல, உலகத்தையே சூறையாடுவதில் தனது குறிப்பான நலனை முதன்மைப்படுத்துவதில் இருந்தே அனைத்து முடிவுகளையும் சர்வதேச ரீதியாக எடுக்கவும் பின்நிற்கவில்லை. தனது தனிப்பட்ட சொத்துக்கள் தொடர்ந்தும் பெருகுவதை அடிப்படையாக கொண்டே, இத்தாலிய மக்களின் மேலான சட்ட திட்டங்களையும், முடிவுகளையும் தனிப்பட்ட ரீதியில் இன்றைய பிரதமர் கையாளவும் தயங்கவில்லை.


  100 கோடி டாலருக்கு அதிகமான சொத்தை உடைய மக்கள் விரோத ஜப்பானியப் பணக்காரக் கும்பலின் தனிப்பட்ட சொத்துக்கள் கோடி டாலரில்

 

1.மிகப்பெரிய ஜப்பானியப்  பணக்காரர்களின் சொத்து  

2.மிகப்பெரிய ஐந்து ஜப்பானியப் பணக்காரர்களின் சொத்துக்கள்  

3.மிகப்பெரிய பத்து ஜப்பானியப் பணக்காரர்களின் சொத்துக்கள்  

4.மிகப்பெரிய இருபத்திஐந்து ஜப்பானியப் பணக்காரர்களின் சொத்துக்கள்  


                   2005            2004          2003         2002         2001        2000       1999     1998        1997          1996
1                 580                690            500            860           830         1940         780       570           800           920
2               2650             2810          2440          2450         3240        4780       3050     2380        2670         2700
3               4680             4450          3650          3820         5270        7050       4990     3690         3640         4220
4               7490                 -                  -              5920         8510      10910       7930        -                  -             7240


 ஒப்பீட்டளவில் அமெரிக்க, ஐரோப்பிய பணக்காரக் கும்பலுக்கு ஏற்பட்ட சர்வதேச நெருக்கடியை விட, ஜப்பானிய பணக்காரக் கும்பலுக்கு பலத்த அதிர்வை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஜப்பானிய மூலதனம் தொடர்ச்சியாகக் கடும் நெருக்கடியை சந்திக்கும் போது, தனிப்பட்ட சொத்தையுடைய வர்க்கம் ஆட்டம் காண்பது அதிகரிக்கின்றது. மற்றைய ஏகாதிபத்தியங்கள் அனைத்தும், ஜப்பானிய வீழ்ச்சியில் மிதப்பதைக் காணமுடியும் உலகச் சந்தை கைமாறும் நிகழ்ச்சிப் போக்கை இது அழகாகவே எடுத்துக் காட்டுகின்றது. 1996க்கு முன் 100 கோடி டாலருக்கு மேல் தனிப்பட்ட சொத்துடைய 25திற்கும் மேற்பட்ட பணக்காரக் கும்பல் செழித்து இருந்தது. இவர்கள் 1997, 1998 இல் திடீரெனக் காணாமல் போàர்கள். 1999, 2000, 2001, 2002இல் மீண்ட போதும், 2003, 2004இல் மீண்டும் காணாமல் போய்விட்டனர். 2005இல் மீட்சி பெறுகின்றனர். 1996இல் பணக்காரக் கும்பல் கொண்டிருந்த சொத்தின் நிலையை தொடர்ந்தும் 2004இல் காப்பாற்ற முடியாது ஊசலாடுகின்றது. அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய ஏகாதிபத்திய மூலதனங்கள் நெருக்கடியைச் சந்தித்த போது, ஜப்பான் மிதப்பாக முனைந்ததையும், ஜப்பான் நெருக்கடியைச் சந்திக்கும் போது அமெரிக்க ஐரோப்பிய மூலதனங்கள் மிதப்பாகியதையும் காட்டுகின்றது. ஏகாதிபத்திய முரண்பாடுகள் தொடர்ச்சியாகவே, சர்வதேச நெருக்கடியை ஆணையில் நிறுத்தியிருப்பதை துல்லியமாகவும் எடுப்பாகவும் இது எடுத்துக் காட்டுகின்றது. நுகர்வும், சந்தையின் இடமாற்றமும் பணக்காரக் கும்பலின் வீழ்ச்சியையும், செழிப்புகளும் இடம் மாறியதைக் காட்டுகின்றது. ஜப்பானிய ஏகாதிபத்திய பணக்காரக் கும்பலின் தனிப்பட்ட சொத்துக்கள், ஒப்பீட்டளவில் மற்றைய ஏகாதிபத்திய பணக்காரர்களின் சொத்தைவிட பெறுமதியில் குறைந்ததாக உள்ள அதே நேரம், அது பகிரப்பட்டும், செறிந்தும் காணப்படுகின்றது.


 100 கோடி டாலருக்கு அதிகமான சொத்தை உடைய மக்கள் விரோத பிரிட்டிஷ் பணக்காரக் கும்பலின் தனிப்பட்ட சொத்துக்கள் கோடி டாலரில்

 

1.மிகப்பெரிய பிரிட்டிஷ் பணக்காரனின் சொத்து  

2.மிகப் பெரிய ஐந்து பிரிட்டிஷ் பணக்காரர்களின் சொத்துக்கள்  

3.மிகப்பெரிய பத்து பிரிட்டிஷ்பணக்காரர்களின் சொத்துக்கள்  

4.மிகப்பெரிய  பிரிட்டிஷ் இருபத்திஐந்து பணக்காரர்களின் சொத்துக்கள்  
  

                 2005       2004         2003         2002          2001       2000          1999         1998        1997         1996
1                 630         870           750            670            650          550            490           290           250           410
2               2320       2420        1810          1770         1570        1740          1530           980           960         1220
3               3510       3480        2550          2530         2340        2630          2180              -                -            6640
4               5080             -               -                 -                 -                 -                  -                  -                -           6640


 உலகை நீண்ட பல காலமாக காலனியாக சூறையாடி பிரிட்டிஷ் பணக்காரக் கும்பல் இன்று சந்திக்கும் நெருக்கடிகளைக் கடந்தும் பெரும் பணக்காரக் கும்பலாகவே உள்ளனர். பிரிட்டனில் உள்ள தனியார் சொத்தில் 75 சதவீதத்தை 5 சதவீதமானோரே சொந்தமாக வைத்திருந்தனர்.


 இன்று ஜப்பானிய நெருக்கடியைப் போல் பிரிட்டிஷ் மூலதனமும் கடும் நெருக்கடியை சந்திக்கின்றது. பிரிட்டிஷ் மூலதனம் சந்திக்கும் சர்வதேச நெருக்கடி பிரிட்டிஷ் பணக்காரர்களின் நிலையை தடம்புரள வைக்கின்றது. 1997, 1998, 2001ஆம் ஆண்டுகள் பிரிட்டிஷ் மூலதனம் கடுமையாகவே ஆட்டம் கண்டது. 1998, 1997 ஆண்டுகளில் 100 கோடிக்கும் அதிகமான சொத்துடைய பத்துக்கு மேற்பட்ட பணக்காரக் கும்பலின் எண்ணிக்கை பிரிட்டனில் வீழ்ச்சி கண்டது. பத்துக்கு மேற்பட்ட கும்பலின் சொத்து 1996 உடன் ஒப்படும் போது 2004இல் அரைவாசியாக குறைந்து போயுள்ளது. முதல் பணக்காரன் மற்றும் முதல் ஐந்து பணக்காரர்களின் சொத்துக்கள் இரட்டிப்பான போதும், கடும் நெருக்கடி ஊடாகத்தான் தன்னைத் தக்கவைக்க முடிகின்றது. அமெரிக்காவுடன் கூடிய சர்வதேச சந்தையைக் கைப்பற்றவும், மீளவும் பகிரவும் கோருகின்றது. ஈராக் யுத்தம் மூலமே மீட்சி காணத் துடிக்கின்றது. ஐரோப்பிய ஒன்றியம் எடுக்கும் உலக ஆதிக்கத்துக்கான அமெரிக்காவுக்கு போட்டியான நிலைப்பாடுகள் பலவற்றுக்கு முட்டுக்கட்டை போடுவதுடன், அமெரிக்கா சார்பு நிலையைத் தக்கவைக்கின்றது.


 ஈராக் யுத்தத்தின் அடிப்படையே ஏகாதிபத்திய முரண்பாடுகள் தான். ஈராக்கில் யுத்தம் தொடங்கு முன்பே, அமெரிக்கா மற்றும் அமெரிக்கச் சார்பு அல்லாத பிற ஏகாதிபத்தியங்களுடன் ஈராக் செய்திருந்த அன்னிய ஒப்பந்தின் மொத்தப் பெறுமானமே 1,10,000 லட்சம் கோடி டாலராகும். இதைக் கைவிட மறுத்தபோதே யுத்தமும், யுத்தயெதிர்ப்பு நிலைப்பாட்டை சில ஏகாதிபத்தியங்கள் கையில் எடுத்தன. ஐ.நாவுக்கான ரஷ்ய அதிகாரி அமெரிக்காவின் யுத்தத் தயாரிப்பு பற்றி வெட்டவெளிச்சமாகவே தமது ஏகாதிபத்திய நிலைப்பாட்டை கூறிவிடுகின்றார். ""எமது அரசாங்கத்தின் கவலையெல்லாம், ஈராக்கிற்கும் பிற நாடுகளின் கணக்கற்ற நிறுவனங்களுக்குமிடையே உருவாக்கப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தங்கள் ஓரங்கட்டப்பட்டு, அமெரிக்க நிறுவனங்கள் புகுந்து அந்த ஒப்பந்தங்களை பெருமளவில் கைப்பற்றிக் கொள்ளுமோ என்பதுதான்... ஆம்! என்று நீங்கள் கூறினால், அது அமெரிக்காவின் எண்ணெய்க் கொள்ளையாகவே இருக்கும்'' இது தான் ஈராக் யுத்தத்திற்கான அடிப்படையும், எதிர்ப்பிற்கான அடிப்படையுமாகும். யார், ஈராக்கை, எப்படிக் கொள்ளை அடிப்பது என்பதிலேயே இவர்களுக்கு இடையில் முரண்பாடு ஏற்பட்டது. இதில் இருந்தே அமைதி வழிக் கொள்கையும், யுத்த வழிக் கொள்கையும் அவர்களுக்கு இடையில் தெரிவாகியது.


 இதையே எதிர்மறையில் சி.ஐ.ஏ இயக்குனர் ஒருவர் தெளிவாக்கி விடுகின்றார். ஈராக்கில் எண்ணெய்க் கம்பெனிகளையும், அதன் மூலமான ஆதாயங்களையும் பிரெஞ்சும் ரஷ்யாவும் பெற்றிருக்கின்றன. ஈராக்கில் ஒரு நாகரீகமான ஆட்சி அமைவதற்கு அவர்கள் உதவுவார்களேயானால், அமையப் போகும் புதிய அரசாங்கமும் அமெரிக்க நிறுவனங்களும் அவர்களுக்கு நெருக்கமாக இருக்கும் என்பதை நாங்கள் எல்லாவகையிலும் உறுதிப் படுத்துகிறோம். இதை அவர்களுக்குத் தெரிவிக்கவும் வேண்டும் கொள்ளை அடிக்கத் தடையாகவுள்ள யுத்த எதிர்ப்பைக் கைவிடக் கோரும் அமெரிக்கா, வெளிப்படையாகவே மற்றைய ஏகாதிபத்தியத்திடம் உலகை அமைதியாக கெடுபடியின்றி தன்னிடமே விட்டுக்கொடுத்து பங்கிடக் கோருகின்றது. மறுபக்கத்தில் ஈராக்கில் அமெரிக்காவால் ஆட்சிக்குக் கொண்டுவரப்பட பொம்மைக் கைக்கூலிகள், இதையே அழகாக எலும்புகளுக்காக வாலாட்டிய போது கூறிவிடுகின்றனர். ஈராக் எண்ணெய்க் கிணறுகளில் அமெரிக்கக் கம்பெனிகளுக்குப் பெரும் புதையல் கிடைக்கும் என்றனர். ஏகாதிபத்தியத்துக்கு இடையிலான மோதல் மூலம், மக்களை சுரண்டிக் கொழுப்பதன் மூலம் தான், தனிப்பட்ட சொத்துக்களை வரைமுறையின்றி குவிக்கின்றனர். 


 யுத்தத்தின் மூலம் தனது மூலதனத்தைப் பாதுகாக்கவே பிரிட்டிஷ் பணக்காரர்கள் முனைகின்றனர். உலகமயமாதல் என்ற போக்கில் அமெரிக்க மூலதனம் கொண்டுள்ள உலக ஆதிக்கத்தை, ஒன்றிணைந்த ஐரோப்பா, கடுமையான எதிர்ப்பின் ஊடாகவே தனது ஆதிக்கத்தை நிலைநிறுத்த முனைகின்றது. இந்த நிலையில் ஐரோப்பாவில் உள்ள முக்கியமானதும், மிகப் பலம் பொருந்திய மூலதனத்தைக் கொண்ட பிரிட்டனின் நிலைப்பாடு, சர்வதேச ரீதியாக சந்தையை கைப்பற்றுவதில் ஒரு தடைக்கல்லாகவே உள்ளது. இது வெற்றிகரமாக பிரிட்டனின் நலன்களை பூர்த்தி செய்ய முடியாத போதும், அமெரிக்க நலன்களுக்குச் சாதகமாகவுள்ளது. 


 100 கோடி டாலருக்கு அதிகமான சொத்தை உடைய மக்கள் விரோத அமெரிக்கப் பணக்காரக் கும்பலின் தனிப்பட்ட சொத்துக்கள் கோடி டாலரில்

 

1.மிகப்பெரிய அமெரிக்கப் பணக்காரர்களின் சொத்து  

2.மிகப்பெரிய ஐந்து அமெரிக்கப் பணக்காரர்களின் சொத்துக்கள்  

3.மிகப்பெரிய பத்து அமெரிக்கப்பணக்காரர்களின் சொத்துக்கள்  

4.மிகப்பெரிய இருபத்திஐந்து அமெரிக்கப்பணக்காரர்களின் சொத்துக்கள்  

                   2005          2004          2003           2002          2001           2000          1999        1998          1997             1996
1                 4650         4660           4070           5280          5870           6000          9000        5100          3640             1850
2               14820       15050        12400         15730       16620         18060        19200      16650       11481             5420
3               23690       24220        20110         25420       25710          25470       25510      21850       15931             7850
                 39360       38580        33310          38330       40400          36850       31820      22980      23201           12030


 உலகில் அதிக பணக்காரர்களைக் கொண்ட நாடு அமெரிக்காவே. 100 கோடி டாலருக்கு அதிகமான சொத்துடையோரில் அரைவாசி பேருக்கு மேல் அமெரிக்கர்களே. 2000, 2001, 2002, 2003களில் அமெரிக்கா மூலதனம் உலகச் சந்தையில் கடும் நெருக்கடியைச் சந்தித்தது. இந்த மீட்சிக்கு ஈராக் யுத்தம் அவசியமாகியது. யுத்த பொருளாதாரம், உலகை மிரட்டி அடிபணிய வைக்கும் சந்தைப் பொருளாதாரம் என்ற விரிந்த தளத்தில் அமெரிக்கா மூலதனம் களமிறங்கியுள்ளது. 1996உடன் 2005யை ஒப்பிடும் போது பணக்காரக் கும்பலின் சொத்துக்கள் மூன்று மடங்கால் அதிகரித்துள்ளது. 2000ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்காவின் முதல் 400 பணக்காரக் கும்பலின் தனிப்பட்ட மொத்தச் சொத்துக்களின் பெறுமானம் 1,20,000 கோடி டாலராகும். இது 1999இல் 1,00,000 கோடி டாலராக மட்டுமே இருந்தது. அமெரிக்காவில் உள்ள முதல் 400 பணக்காரரின் சொத்து 2002க்கும் 2003க்கும் இடையில் 10 சதவீதத்தால் அதிகரித்தது.


பி.இரயாகரன் - சமர்