03242023வெ
Last updateபு, 02 மார் 2022 7pm

மழை வருது

மழை வருது மழை வருது
நெல்லு குத்துங்க,

முக்காப் படி அரிசி போட்டு
முறுக்கு சுடுங்க

தேடி வரும் மாப்பிள்ளைக்கு
எடுத்து வையுங்க,

சும்மா வரும் மாப்பிள்ளைக்கு
சூடு வையுங்க.

 

http://siruvarpaadal.blogspot.com/2006/06/39.html