02082023பு
Last updateபு, 02 மார் 2022 7pm

வெள்ளைப்பசு

தோட்டத்தில் மேயுது வெள்ளைப்பசு
அங்கே துள்ளி குதிக்குது கன்னுக்குட்டி
அம்மா என்றழைக்குது கன்னுக்குட்டி
நாவால் நக்கி கொடுக்குது வெள்ளைப்பசு

 

பத்மா அர்விந்த்