06062023செ
Last updateபு, 02 மார் 2022 7pm

குழந்தையின் எடை/உயரம் அறிய...

குழந்தையின் எடையை அறிய குழந்தையின் வயதுடன் 3-ஐக் கூட்டி அந்தக் கூட்டுத் தொகையை 5-ஆல் பெருக்கவும். (வயது + 3) x 5= குழந்தையின் எடை (பவுண்டில்). குழந்தையின் உயரத்தைத் தெரிந்து கொள்ள குழந்தையின் வயதை 2-அல் பெருக்கி அந்தப் பெருக்குத் தொகையுடன் 32-ஐக் கூட்டவும். (வயது x 2)+ 32 = குழந்தையின் உயரம் (அங்குலத்தில்). இதுவே நார்மலாக இருக்கவேண்டிய உயரம்.

 

http://santhanamk.blogspot.com/2008/06/blog-post_23.html