சலனப்படங்களை யூடியூப், டெய்லிமோசன்,மெட்டகஃபே முதலிய தனித்தளங்களில் சென்று தேடுவதே வழக்கம்.

ஆனால் TRUVEO தளத்தில் ஒரே நேரத்தில் 20க்கு மேற்பட்ட தளங்களிலும் கிடைக்கின்ற தேடுதல் முடிவுகளை ஒரே திரையில் அறிந்து கொள்ள இயலும்.

சற்றே வித்தியாசமான சிந்தனையின் வெளிப்பாடுதான் இந்தத்தளம். முயன்று பார்க்கலாமே?

http://www.truveo.com/search.php?query=your search string&uqs=


Channels
YouTube
MYSPACE
Dailymotion
Google Video
YoQoo
Veoh
Videos from Mofile
Mofile
Revver
iTunes
AmebaVision
IFILM
LiveVideo
UnCut Video
MSN Video
soapbox
metacafe
Yahoo! News
StreetFire.net
ROOTV
CNN
CNBC
KCAL/KCBS Los Angeles
Gamespot
ABC News
WFOR South Florida
FOX News
Institut National de l'Audiovisuel
GUBA
KYW Philadelphia
BBC News
KCNC Denver

 

http://tamizh2000.blogspot.com/2008/07/blog-post_29.html