1. பரிசியன் பிரான்சின் செய்திப் பத்திரிக்கை
2. Femmes, le mauvais gener?

3. le FIGARO பிரான்சில் வெளிவரும் வலதுசாரி பத்திரிக்கை
4. சிறைபற்றிய ஆவணப்படம் (Documentary) பிரான்ஸ் தொலைக்காட்சி: M6 ஒலிபரப்பிய தேதி: 10.10.1999
5. உயிரோடு உலாவ இந்தியப் பெண்களின் வாழ்க்கைப் போராட்டமும் சுற்றுச் சூழலும் வந்தனா சிவா
6. புதிய ஜனநாயகம் இந்திய புரட்சிகர மார்க்சிய ஆதரவு அரசியல் பத்திரிக்கை
7. பிராமணமதம் ஜோசப் இடமருகு
8. குடும்பம், தனிச்சொத்து, அரசு ஆகியவற்றின் தோற்றம் ஏங்கெல்ஸ்


9. தமிழ் வரலாற்றுப் படிமங்கள் சிலவற்றில் ஒரு பெண் நிலை நோக்கு செல்வி திருச்சந்திரன்
10. அக்னி ஸ்வரங்கள் டாக்டர். கே.ஏ. குணசேகரன்
11. சரிநகர் இலங்கை தன்னார்வ நதி ஆதாரத்தில் தமிழில் வெளிவரும் குறிப்பிடத்தக்க ஒரேயொரு மாற்றுப் பத்திரிக்கை
12. தலித் அரங்கியல் டாக்டர் கே.ஏ. குணசேகரன்
13. CONJONCTUURE, L "EXPANSION"

 

 

 

 

14. பெண்ணெனும் படைப்பு க. பஞ்சாங்கம்
15. நான் ஏன் தந்தையைப் போல இருக்கிறேன் என். லூச்னிக்
16. பழங்கதைகளும் பழமொழிகளும் பேரா.நா. வானமாமலை
17. பகவத்கீதை ஓர் ஆய்வு ஜோசப் இடமருகு
18. வேதங்கள் ஓர் ஆய்வு சணல் இடமருகு
19. பெண் உடல் ஐதீகங்களிலிருந்து உண்மைக்கு பெண்கள் அபிவிருத்தி நிலையம்
20. ஈழ முரசு பிரான்சில் வெளிவரும் புலி ஆதரவு பத்திரிக்கை
21. இந்திய மாதா மேயோ
22. பெண்ணின் பெருமை திரு.வி.க.
23. இயக்கவியல் பொருள் முதல்வாதம் மார்க்ஸ், ஏங்கெல்ஸ், லெனின்
24. அராஜகவாதமும் அராஜகவாதச் சிண்டிக்கலிசமும் மார்க்ஸ் ஏங்கெல்ஸ் லெனின் 25. அரசும் புரட்சியும் வி.இ. லெனின்
26. புதிய சமதர்மம் இலங்கையில் இருந்து வெளிவரும் மார்க்சியப் பத்திரிக்கை
27. வீரகேசரி இலங்கைத் தமிழ்நாளிதழ்
28. தினக்குரல் இலங்கைத் தமிழ்நாளிதழ்
29. சுதந்திரக் கீற்று: சிறப்பு மலர் தமிழ்ப் பெண்கள் அமைப்பு: பிரான்ஸ்
30. மக்கள் கலாச்சாரத்தை மண்ணாக்கும் சக்திகள் வல்லிக்கண்ணன்
31. விழித்தெழு, காவற்கோபுரம் ஏகாதிபத்திய ஆதரவு மறுவாசிப்பு மதப்பிரிவுகளின் வெளியீடு
32. CSA et la lettre de 1"ecomie de sports

 

 

 

 

33. LE PARISAIN - AUJOURD'HUIபிரான்சின் செய்திப் பத்திரிக்கைகள்
34. இந்தியா டுடேஇந்திய ஏகாதிபத்திய ஆதரவு வெகுஜன பத்திரிக்கை
35. மூலதனம் பாகம் 1 :2: பக்கம்: 790 கார்ல் மார்க்ஸ்
36. தமிழகநாட்டுப் புறவியலில் பெண்கள்டாக்டர் ச. முத்துச் சிதம்பரம்
37. இலக்கணமும் சமூக உறவுகளும் டாக்டர். கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி
38. நாட்டுப்புறப் பாடல்களில் வரலாற்றுச் செய்திகள் ச. முருகானந்தம்
39. பொழுதுபோக்கு அம்சமா? சமூகக் கண்ணோட்டமா? வீடியோ கேசட்: பாகம் 1
40. பேயோட்டும் உடுக்கடிப் பாடல்கள் சி. ருக்மணி
41. தமிழில்நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் டாக்டர் சு. சண்முகசுந்தரம்
42. LE FIGRO பிரான்சில் வெளிவரும் வலதுசாரி பத்திரிக்கை
43. HUMANITE / parisain

44. LIBERATION இடது தன்மை கொண்ட பிரான்சின் செய்திப் பத்திரிக்கை
45. யூனிசேவ் அறிக்கை
46. சக்திநார்வேயில் வெளிவரும் கோட்பாடற்ற தமிழ்ப் பெண்கள் பத்திரிக்கை
47. சுட்டுவிரல் பிரான்சில் வெளிவந்த தமிழ்ச் செய்திப் பத்திரிக்கை
48. சுமைகள் நார்வே முற்போக்குத் தமிழ்ப் பத்திரிக்கை
(பி. இரயாகரன் கட்டுரையில் இருந்து)
49. சமர் பிரான்சில் வெளிவரும் தமிழ் மார்க்சிய இதழ்
50. இந்தியாவில் குழந்தைத் தொழிலாளர்கள் மிரான் வைனர்
51. பண்பாட்டு வேர்களைத் தேடி தொகுப்பு ஞா. ஸ்டீபன்
52. LES FEMMES - 1991
53. கண்காணிப்பின் அரசியல் இரவிக்குமார்
54. புதிய கலாச்சாரம் இந்தியப் புரட்சிகர மார்க்சிய ஆதரவு கலாச்சாரப் பத்திரிக்கை
55. ஈழநாடு, சுட்டுவிரல் பிரான்சில் வெளிவரும் தமிழ்ச் செய்தி பத்திரிக்கைகள்
56. பெண் உரிமை இந்திய பெண்களின் விடுதலைக்காகப்
போராடும் பெண்கள் அமைப்பின் பத்திரிக்கை
57. உண்மை இதழ் தமிழகத்தின் பெரியார் கொள்கை சார்பு இதழ்
58. அழகிப் போட்டியின் அழுகிய முகம் பெண்ணுரிமைக் கழகம்
59. டாலருக்கு மானத்தை விற்கலாமா? ம.க.இ.க. வெளியீடு
60. இளைஞர்களைப் பற்றி வி.இ. லெனின்
61. durey - 1997 

 

 

 

 

62. நான் ஒரு பெண் - சரிநகர் பத்திரிக்கையின் கட்டுரைகள்
63. AFP - 1996

64.

 

 

 

ACS/CNRS/LA SANTE DE L'HOMME

65.

 

 

 

ACSF / MINSTERE DE LA RECHERCHE

 

 

 

 

66. மக்களும் மரபுகளும் பேரா.நா. வானமாமலை
67. முரண்பாடு பற்றி... மாசேதுங்
68. திருக் குர்ஆன் பாகம் 1,2
69. EURO BAROMETRE

70.

 

 

 

EURO STAT / CDIA

71.

 

 

 

MALIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE DE RENNES

72.

 

 

 

INSEE

73.

 

 

 

ENJEUX

74.

 

 

 

INED

75.

 

 

 

PAEL COMMUNAULAIE DE MENAGES

76.

 

 

 

A.N.L.

77.

 

 

 

GALLUP

78.

 

 

 

Inseecnaf - 1997

79.

 

 

 

INSERM / SESI - 1998

80.

 

 

 

LE PIERICK CAYEUL

81.

 

 

 

MINISTERE DE LA JUSTICE / CASIER JUDICIARIE - 10.1.1997

 

 

 

 

82. TELE - Z, FRANCE - 3 — குழந்தைகள் மீதான பாலியல்
விவாதம் பற்றிய ஆவணப்படங்கள்
83. பெண்களின் சுவடுகளில்... சாந்தி சச்சிதானந்தம்