நாங்கள் சும்மாயிருந்தாலும் நாடு விடுவதாயில்லை

1.நாங்கள் சும்மாயிருந்தாலும் நாடு விடுவதாயில்லை : முதல் வணக்கம்

 

2.மொழி வணக்கம்

 

3."நாங்கள் சும்மா இருந்தாலும் நாடு விடுவதாய் இல்லை!'' எனும் தலைப்பில் நடைபெற்ற கவியரங்கில் வாசித்த கவிதை)

 

4.பகத்சிங் இரத்தத்தில் ஒளியாதே!

 

5.உறங்காத கனவுகள்

 

6.எது கவிதை?