சமர் - 17 : 12 -1995

இரண்டாம் உலக போரில் கிட்டத்தட்ட 2 லட்சம் பெண்களை நிரந்தர விலைமாதர்களாக தனது இராணுவத்தினருக்காக பாடி வீட்டில் வைத்திருந்ததை முதன் முiறாக ஒப்பக் கொண்டுள்ள ஜப்பான் எகாதிபத்தியம். ...

நேர்முகத் தேர்வு செய்யப்பட்ட 17 வயதுடைய 50 இளைஞர்களில் 90 சத வகிதத்தினருக்கு இங்கிலாந்தை உலக வரைபடத்தில் சரியாகக் காட்டத் தெரியாது. 45 சத விகிதத்தினருக்கு போஸ்னியா ...

உலகில் ஜனநாயகத்தை அமுல்படுத்தும் ஏகாதிபத்தியங்கள் எப்பொழுதும் தமது நலன்களை முன் நிறுத்தி இதை ஒரு கூச்சலாக்கி உள்ளனர். இந்த ஜனநாயகம் என்பது எப்பொழுதும் மக்களைப் பலியிடுவதே. ...

மேலும் படிக்க: ஜனநாயகத்தின் பரிசு

1 “எல்லா மார்க்சிய வாதிகளையும் மார்க்சிசத்தின் தத்துவ அடிப்படைகளையும் ஆதார வரையறுப்பக்களையும் பாதுகாப்பதற்காக அணிதிரட்டுவதைக் காட்டிலும் முக்கியமானது எதுவும் இருக்க முடியாது. ஏனெனில் மார்க்சிசத்தில் பல வகைப்பட்ட” ...

ஓர் அமெரிக்க டொலர் கட்டணமாக செலுத்தினால் ஒரு நிமிடம் வரை தொலைபேசியில் பாலுணர்வு வக்ரங்களை எதிர்முனையிலுள்ள பெண் கூறக் கேட்கலாம். பல தனியார் கம்பனிகள் கடுமையான போட்டியின் ...

இன்று உலகில் எழுச்சி பெற்று வீறுநடை போட்டுவரும் மெக்சிக்கோ புரட்சியாளர்களை கண்டு முதலாளித்துவ அறிவு ஜீவிகள் அலறத் தொடங்கியுள்ளார்கள் எந்த நேரமும் மெக்சிக்கோவில் எதுவும் நடக்கலாம் எனப் ...

மேலும் படிக்க: உலகிலின்று முதல் வெற்றிகரமான புரட்சி மெக்சிக்கோவாக இருக்கலாம்!

அழகியல் என்பது எப்பொழுதும் ஒரு வர்க்கம் சார்ந்தே இயங்குகின்றது. அழகியலை பாட்டாளியும், முதலாளியும் பயன்படுத்த முடியும். ஆனால் பாட்டாளி வர்க்கம் தனது சொந்தப் படைப்புகளில், தெளிவான நிலையில், ...

மேலும் படிக்க: அழகியல் குறித்த, உயிர்ப்பின் முதலாளித்துவ வக்காலத்துத் தொடர்பாக…….

இதைவிட இனம், மதம், சாதி என பலவாக மக்களை மோத விட்டு வேடிக்கையாக தங்கள் கொள்ளை போகத்தை பாதுகாக்க முனைகின்றனர். இன்று இந்தியாவில் பல பாகங்களில் எழிச்சி ...

மேலும் படிக்க: இந்தியாவில் எழுச்சி பெற்ற வரும் புரட்சியாளர்கள்

“தன்னியல்பு வாதம் குறித்து” என்ற கட்டுரை 68 பக்கங்களை உள்ளடக்கி உள்ளது. இக்கட்டுரை ஒரே விடயத்தை மீள மீள சொல்லுவதுடன், அதன் குவிய மையம் தன்னியல்பு வாதமும், ...

மேலும் படிக்க: உயிர்ப்பு – 5 மீது எமது விமர்சனம் தன்னியல்பு வாதமல்ல, திரிபு வாதமேஇன்று பிரதான தடை!

மீண்டும் மார்க்சிய விரோதக் கருததுக்களைத் தாங்கியபடி உயிர்ப்பு – 5 வெளிவந்துள்ளது. அவர்களின் கருத்துக்களுக்கு எதிராக சரியான மார்க்சிஸத்தை உயர்த்திப் பிடிக்கும் நாம்,உயிர்ப்பைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கே ஒரு பெரும் ...

மேலும் படிக்க: வாழ் நிலை தான் உணர்வுகளைத் தீர்மானிக்கிறதே ஒழிய, உணர்வுகள் வாழ்நிலையைத் தீர்மானிப்பவை அல்ல!

யாழ் குடாநாட்டை கைப்பற்றும் முயற்சியில் இனவெறி இராணுவம் தனது காட்டுமிராண்டித் தார்ப்பாரை நடத்தும் இன்றைய நிலையில் இது எப்படி இராணுவ ரீதியில் சாத்தியமானது? புலிகளின் இராணுவக் கண்ணோட்டம் ...

மேலும் படிக்க: யாழ் குடாநாட்டு இராணுவ நடவடிக்கையின் மூல உபாயம் யாரால் வழி நடாத்தப்பட்டது?

Load More