அதிசயங்கள்

அமெரிக்காவில் வானிலை அறிக்கை மற்றும் அறிவியல் தொழில் நுட்ப தகவல்களை அனுப்பும் பொருட்டு, காட்டு வாத்துக்களுக்குப் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. பயிற்சி பெற்ற காட்டு வாத்துக்கள், இவற்றை செய்தி ...

ஸ்கான்டினேவியா தீபகற்பத்தின் சுற்றுப்புறங்களிலும் வாழும் குடி மக்கள், 1880ம் ஆண்டிலேயே அஞ்சல் கட்டுகளை அனுப்ப ஒரு வகை மீனைப் பயன்படுத்தியுள்ளனர். இத்தகைய மீன்களின் பழக்க வழக்கங்கள் மிகவும் ...

பெல்ஜியத்தின் ஒரு அஞ்சல் நிலையத்தில் 30 பூனைகள் அஞ்சல் பணியில் ஈடுபடுகின்றன. அவை, 30 கிலோமீட்டர் தொலைவு வரை போய்வர முடியும். அப்போது மக்களுக்காக அஞ்சல்களை கொண்டு ...
Load More