தையல்கலை

எம்ப்ட்ராயட்ரிங் தையல்களில் இதுதான் மிகவும் எடுப்பானத் தையல் முறையாகும். துணியோடு துணியாக இல்லாமல் நன்கு எடுப்பாக இருக்கும் வகையில் இந்த சுற்றுத் தையல் அமையும்.மிகவும் எளிதான மற்றும் ...

  வலது கையையும்,இடது கையையும் அந்தந்த இடத்தில் வைத்து தைக்க வேண்டும் கையின் அடியை மடித்து தைத்த பிறகு, இரண்டாக மடித்து கையை முழுமையாக தைக்க வேண்டும். நேராக அதோடு உடம்பையும் தைக்க ...

  கழுத்து டிசைன்களில் சில  கழுத்து துணியை பொதுவாக இரண்டாக மடித்து தான் வெட்டுவார்கள். கீழுள்ள படங்களில் முதல் படத்தைப் போல் மடித்து வெட்டினால் 2 -வது படத்தில் ...

தேவையன பொருட்கள் மீரர் ஓர்க் mirror workகண்ணாடி- தேவைக்குஊசி, நூல் - தைக்க முதலில் துணியில் எந்த டிசையின் தேவையோ கண்ணாடியை வைத்து கார்பன் பேப்பர் உதவிக் கொண்டு வரையவும் எங்கே ...

  தேவையான பொருட்கள் எம்பராயிடரி நூள்-2 பச்சை சிகப்பு ஊசி  முதலில் பட்த்தை கார்பன் வைத்து வரைந்துக் கொள்ளவும் நூலை இரண்டாக மடித்து ஊசியில் நுழைத்துத் தைக்கவும்.முதலில் கீழ் இருந்து மேலே குத்தி இழுக்கவும். சங்கலித் தையலில்சங்கலித் தையலின் தோற்றம் பார்ப்பதற்கு ...
Load More