01172021ஞா
Last updateச, 16 ஜன 2021 11am

மூச்சுத்திணறமுதல் மூடு உலையை!!

ஏழை உழைப்பில் கொளுத்தவர்களே

உங்கள் மாளிகைகளிற்கு அருகாய்
தூசு கிடந்தாலும்
தொற்றுநோய் வந்திருமென்கிறாய்


மாற்றங்களும் சில கற்களும்

பதிமூன்று முறையாக
மாற்றங்கள் வந்தன
முகமூடிகளில் மட்டும்

வழிகளும் விழிகளும்

அன்று நீங்கள்

கொல்லப்பட்டிருக்கலாம்
மகாத்மாக்களின் ஆசியோடு….

உங்கள் குரல் வளைகளை
யுடைத்த அதே அன்னியச் சுருக்குகள்
எம் விடுதலையை யுடைக்க
காத்திருக்கிறது….

புரியுதா ! நான் தாண்டா தேர்தல் கமிசன்

எம்மன்னவரே

அழகான சின்னவரே
நீ சிரிச்சா ரோசா பூ பூக்கும்
நீ  நடந்தா நதியெல்லாம்
துள்ளி வெளையாடும்
நீ கண் மூடிப்படுக்கையிலே
விண்மீண்களெல்லாம் தாலாட்டும்

ஹேப்பி நியூ இயர்

ஒரு வாரம் முன்னிலிருந்தே
செல்பேசிகள்
சொல்லத்தொடங்கி
விட்டன ஹேப்பி நியூ இயர்……..