01262022பு
Last updateஞா, 16 ஜன 2022 1pm

அமெரிக்கா சைவப் புலியா?

செயற்கைக் கோள் உதவியினை மட்டுமே கொண்டுகுறி தப்பாது தாக்கக் கூடிய நவீன வகை குண்டுகளையும், போர்க்களத்தில் எதிரிப்படை வீரர்களைக் காயப்படுத்தாது கண்களை மட்டுமே குருடாக்கக் கூடிய “லேசர்” து;பாக்கிகளையும் அமெரிக்கா தயாரிக்கிறது. மேலும் ஈராக்கைத் தாக்கி அழித்ததைப் போன்ற நவீன மின்னணுவியல் போர்ச் சாதனங்களை வரும் பத்தாண்டுகளில் இன்னும் அதிக அளிவல் தயாரித்துக் குவிப்பதற்கான திட்டம் ஒன்றையும் அமெரிக்க காங்கிரஸ் அங்கீகரித்திருக்கிறது. “பனிப்போர் சகாப்தம் முடிந்துவிட்டது: இனி அமைதி” எனக் கூத்தாடியவர்கள் இதற்கு என்ன பதில் சொல்லப் போகிறார்கள்?


பி.இரயாகரன் - சமர்