10032023செ
Last updateபு, 02 மார் 2022 7pm

உங்கள் கணினியின் வேகத்தை கூட்ட – CCleaner.


image
உங்கள் கணினியில் உள்ள தேவையில்லாத, கோப்புக்களை நீக்கி கணினி வேகமாக செயல்பட உதவும் மென்பொருள் இது. மேலும் இதனால் உங்கள் கணினியின் Hard disk space குறையும். இவ்வாறு தேவையில்லாத கோப்புகளை நீக்குவதால் வைரஸ், மால்வேர் (Malware) இருந்து தப்பிக்கலாம். இன்னும் நீங்கள் இண்டெர்நெட் உபயோகித்தால், அதிலிருந்ந்து வரும் வைரஸ்களையும் இந்த ccleaner கட்டுப்படுத்தும்.

உங்கள் கணினியில் தேவையில்லாத கோப்புகள்:

Internet Explorer 
Temporary files, history, cookies, Autocomplete form history, index.dat.

 Firefox 
Temporary files, history, cookies, download history, form history.

 Google Chrome 
Temporary files, history, cookies, download history, form history.

 Opera 
Temporary files, history, cookies.

 Safari 
Temporary files, history, cookies, form history.

 Windows 
Recycle Bin, Recent Documents, Temporary files and Log files.

 Registry cleaner 
Advanced features to remove unused and old entries, including File Extensions, ActiveX Controls, ClassIDs, ProgIDs, Uninstallers, Shared DLLs, Fonts, Help Files, Application Paths, Icons, Invalid Shortcuts and more... also comes with a comprehensive backup feature.

 Third-party applications 
Removes temp files and recent file lists (MRUs) from many apps including Media Player, eMule, Kazaa, Google Toolbar, Netscape, Microsoft Office, Nero, Adobe Acrobat, WinRAR, WinAce, WinZip and many more...

 100% Spyware FREE 
This software does NOT contain any Spyware, Adware or Viruses.

 

இவை அனைத்தையும் CCleaner நீக்கி உங்கள் கணினியின் வேகத்தை கூட்டும்.

மேலும், விவரங்களுக்கு.,

இதை சொடுக்கவும்

இலவச பதிவிறக்கம்:

இணைப்பு

குறிப்பு:

உங்களுடைய கருத்துக்களை இடவும். உங்களுக்கு தேவையாண மென்பொருளை குறிப்பிடவும், என்னால் முடிந்தால் Full Version எடுத்து தருகிறேன்.

http://tamilsoftwaredownload.blogspot.com/2009/09/ccleaner.html