12062022செ
Last updateபு, 02 மார் 2022 7pm

இவர் தான் லெனின்

1. லெனின் இறக்கவில்லை நம்முடன் வாழ்கிறார்

  

2. வறுமையை ஒழித்த லெனின்

 

3.துக்கம் சூழ்ந்தாலும் துவளாத மனிதன்

 

4. வக்கீல் உருவில் ஒரு போராளி! 

 

5.லெனின் தேர்வு செய்த பாதை

 

6.போராட்டமே வாழ்க்கையாக...!

 

7. சைபீரியச் சிறைவாசம் 

 

8. மரணத்தை மண்டியிடச் செய்த லெனின் 

 

9. அடக்குமுறைக்கு அஞ்சாத போல்ஷ்விக்குகள் 

 

10.ஜாரை வீழ்த்திய பிப்ரவரி புரட்சி

 

11. சதியை முறியடித்த லெனின் 

 

12. சுரண்டலுக்கு முடிவு கட்டிய நவம்பர் புரட்சி 

 

13. ஏகாதிபத்தியங்களை விரட்டியடித்து சோவியத்யூனியன் 

 

14. எதிரிகளை வீழ்த்திய செம்படை 

 

15.பட்டினி கிடந்து சோசலிசத்தைப் பாதுகாத்த லெனின் 

 

16.மக்களின் மகத்தான தலைவர் லெனின்

 

17. லெனின் உறங்குவதில்லை நம்மையும் உறங்கவிடுவதில்லை