குறிப்பு : தோழர் முகிலனின் இந்த கருத்துப்படத்தை விளக்குவதற்கென்று வார்த்தைகள் தேவையில்லை.

இலங்கை இனவெறி அரசு + இந்தியா ஆயுத சப்ளை = ஈழ இனப்படுகொலை

 

 

ஈழ இனப்படுகொலை

ஈழ இனப்படுகொலை

தூரிகையின் துயரப்பதிவுகளிலிருந்து
நன்றி : குருத்து