ஒலி/ஒளி

தெருக்கூத்து -கலைமாமணி பாவலர் ஓம் முத்துமாரி கிராமியக் கலைக்குழுவினர்