08152022தி
Last updateபு, 02 மார் 2022 7pm

அமெரிக்க "கோக்'கை அடித்து விரட்டுவோம்!

1.அமெரிக்க "கோக்'கை அடித்து விரட்டுவோம்!

 

2.தண்ணீர் என்பது உயிரின் ஆதாரம்! உயிரின அழிவுக்குத் தண்ணீர் வியாபாரம்!

 

3.தண்ணீர்ப் பஞ்சம் :எதனால்? யாரால்?

 

4.தண்ணீர்க் கொள்ளையர்களைத் தாங்கிப் பிடிக்கிறது அரசு!

 

5.தண்ணீர் தனியார்மயம்: உலகெங்கும் எதிர்ப்பு! உலகெங்கும் தோல்வி!

 

6.பன்னாட்டு முதலாளிகள் நீர்வளத்தைக் கைப்பற்றுவதற்கே உலக வங்கியின் "உதவிகள்'!

 

7.காட்ஸ் ஒப்பந்தம் : இறுகுகிறது மறுகாலனியாக்கச் சுருக்கு!

 

8.தாமிரவருணியை உறிஞ்ச வரும் அமெரிக்க "கோக்' கைஅடித்து விரட்டுவோம்!