1.காந்தியும் காங்கிரசும் ஒரு துரோக வரலாறு

 

2.வெள்ளை ஏகாதிபத்தியத்தின் கள்ளக் குழந்தை

 

3.கருவாகி உருவான கதை

 

4.விசுவாச நாய்கள்

 


 

5.தீவிரவாதமும் ஒத்துழையாமையும்

 

6.சாத்வீகச் சதிச் செயல்

 

7.கை கொடுத்துக் காலை வாரிய காந்தி

 

8.நிலப்பிரபுக்களின் தாசன்

 

9.­மூக்கில் நாறிய சுயராச்சியம்!

 

10.அகிம்சையின் நோக்கம்

 

11.மகான் அல்ல; மக்கள் விரோதி!

 

12.பகத்சிங்கின் தூக்கும் காந்தியின் துரோகமும்

 

13.ஏகாதிபத்தியங்களுக்குப் பாதபூசை

 

14.மக்கள் முதுகில் குத்திய காந்தி

 

15."சுதந்திரம்' ஒரு கபட நாடகமே!

 

16.குழப்பவாதிகள்

 

17.படுபிற்போக்காளர்கள்

 

18.இந்து சநாதனி

 

19.சர்வாதிகாரிகள்

 

20.ரௌடிக் கும்பல்

 

21."வெள்ளையனே வெளியேறு' நாடகமும் காங்கிரசின் வேசித்தனமும்

 

22.மேலும் சில ஆதாரங்கள்