1. புதிய ஜனநிõயகம்: இந்தியப் புரட்சிகர மார்க்சிய ஆதரவு அரசியல் பத்திரிக்கை
2. விழித்தெழு, காவற்கோபுரம்: ஏகாதிபத்திய ஆதரவு மறுவாசிப்பு மதப்பிரிவுகளின் வெளியீடு
3. Organisation internationale du trarai! (O!T)
4. மூலதனம் பாகம்: 1 கார்ல் மார்க்ஸ் (தியாகு மொழிபெயர்ப்பு)
5. இந்தியாவில் குழந்தைத் தொழிலாளர்கள்: மிரான் வைனர்
6. வீரகேசரி: இலங்கையில் இருந்து வெளிவரும் தமிழ் தினப்பத்திரிக்கை
7. சுட்டுவிரல்: பிரான்சில் வெளிவந்த தமிழ்ச் செய்திப் பத்திரிக்கை
8. இளைஞர்களைப் பற்றி: வி.இ.லெனின்
9. Alternatives Economiques - Jan 2000
10. தினக்குரல்: இலங்கையிலிருந்து வெளிவரும் தமிழ் தினப் பத்திரிக்கை
11. EURO STAT/CDIA
12. LE PARISAIN - AUJOURD'HUI:பிரான்சில் இருந்து வெளிவரும் செய்திப் பத்திரிக்கை
13. இந்தியா டுடே: இந்திய ஏகாதிபத்திய ஆதரவு வெகுஜன பத்திரிக்கை
14. MUSEE DE L'HOMME
15. CIDIL / OCHA / FISCHLER
16. INSEE
17. பரிசியன்: பிரான்சில் இருந்து வெளிவரும் செய்திப் பத்திரிகை
18. அராஜகவாதமும் அராஜகவாத சிண்டிக்கலிசமும்: மார்க்ஸ் ஏங்கெல்ஸ் லெனின்
19. சுமைகள்: நிõர்வே நிõட்டிலிருந்து வெளிவரும் முற்போக்குத் தமிழ்ப் பத்திரிக்கை (என் கட்டுரையில் இருந்து)

20.

 

 

 

IDE

21.

 

 

 

SECI

22.

 

 

 

Femmes, le mauvais gener?

23.

 

 

 

ENJEUX

24.

 

 

 

LIBERATION:இடது தன்மை கொண்ட பிரான்சில் இருந்து வெளிவரும் செய்திப் பத்திரிக்கை
25. ஈழ முரசு: பிரான்சில் இருந்து வெளிவரும் புலி ஆதரவு பத்திரிக்கை
26. CLARA ZETKIN:பிரான்சில் இருந்து வெளிவரும் பூர்சுவா பெண்களின் பத்திரிக்கை
27. உயிரோடு உலாவ: இந்தியப் பெண்களின் வாழ்க்கைப்
போராட்டமும் சுற்றுச் சூழலும் வந்தனா சிவா
28. CHIFFRES CLES DEL'ECONOMTE MONDIAL: Jacques genereux

29.

 

 

 

TABLEAUX - I'express

30.

 

 

 

JOURNAL DE DIMANCHE: பிரான்சில் இருந்து வெளிவரும் செய்திப் பத்திரிக்கை
31. MAGZ

32.

 

 

 

OMS, NEWS WEEK QUID 1997

 

 

 

33. யூ.என்.டி.பி. அறிக்கை: 1997 இந்தியா டுடே
34. யூ.என்.டி.பி. அறிக்கை: 1998 இந்தியா டுடே
35. UNION INTER PARLEMENTAIRE, GENEUE

36.

 

 

 

 

Alternatives Economiques - 2000

37.

 

 

 

LE PARISAIN - AUJOURD'HUI:பிரான்சில் இருந்து வெளிவரும் செய்திப் பத்திரிக்கை
38. HUMANTE PARISAIN: பிரான்சில் இருந்து வெளிவரும் (போலி
கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின்) இடதுசாரி வாரப் பத்திரிக்கை
39. CFI - PAQUE

40.

 

 

 

TELE Z : பிரான்சின் தொலைக்காட்சி நகழ்ச்சிநரல்
41. சரிநகர்: இலங்கையில் தன்னார்வ நதி ஆதாரத்தில் தமிழில் வெளிவரும் குறிப்பிடத்தக்க ஒரேயொரு மாற்றுப் பத்திரிக்கை
42. குடும்பம், தனிச்சொத்து, அரசு ஆகியவற்றின் தோற்றம்: ஏங்கெல்ஸ்.
43. எக்ஸில்: 3 பிரான்சில் இருந்து தமிழில் வெளிவரும் கோட்பாடற்ற மார்க்சிய எதிர்ப்பு பத்திரிக்கை
44. சோசலிசச் சித்தாந்தமும் கலாச்சாரமும் குறித்து: வி.இ. லெனின்
45. உயிர்நழல்: 2.4 பிரான்சில் இருந்து தமிழில் வெளிவரும் கோட்பாடற்ற மார்க்சிய எதிர்ப்பு பத்திரிக்கை
46. அன்புள்ள டாக்டர் மார்க்ஸ்: ஷீலா ரௌபாத்தம்
47. முன்னணி: மாநல அமைப்புக் கமிட்டியில் இருந்து தனித்தனி நிபராக விலகி உருவான குழுவின் வெளியீடு
48. கம்யூனிஸ்டுக் கட்சி அறிக்கை: மார்க்ஸ் ஏங்கெல்ஸ்
49. L'HISTOIRE LESFEMMES - SPECIAL

 

 

 

50. பெண்களின் சுவடுகளில்: சாந்தி சச்சிதானந்தம்
51. குடும்பம், தனிச்சொத்து, அரசு ஆகியவற்றின் தோற்றம்: ஏங்கெல்ஸ்
52. தமிழ் வரலாற்றுப் படிமங்கள் சிலவற்றில் ஒரு பெண் நலை÷நிõக்கு:  செல்வி திருச்சந்திரன்.
53. பழங்கதைகளும் பழமொழிகளும்: நிõ. வானமாமலை
54. இலங்கை முசுலீம்களின் திருமணம் சம்பிரதாயங்கள்: ஏ.எம். சமீம்
55. பிராமண மதம்: ஜோசப் இடமருகு
56. தமிழக நிõட்டுப்புறவியலில் பெண்கள்: டாக்டர் ச. முத்துச்சிதம்பரம்
57. பகவத் கீதை ஓர் ஆய்வு: ஜோசப் இடமருகு
58. ஈழத்து வாழ்வும் வளமும்: பேராசிரியர் சு. கணபதி பிள்ளை
59. பண்பாட்டு வேர்களைத் தேடி: தொகுப்பு ஞா. ஸ்டீபன்
60. களப்பிரர் காலம் முதல் தமிழ் சினிமா உலகம் வரை: அருணன்
61. அரசு குடும்பம் பெண்ணியம்: தொகுப்புக் கட்டுரைகள்
62. மார்க்சியம் பெண்ணியம் உறவும் முரணும்: தொகுப்புக் கட்டுரைகள்
63. தமிழீழம்: இலக்கம் 4 தமிழீழ மக்கள் கட்சியின் பத்திரிக்கை
64. இருள்வெளி: பாரிசில் வெளியாகிய மார்க்சிய எதிர்ப்பு மலர்
65. இயக்கவியல் பொருள் முதல்வாதம்: மார்க்ஸ் ஏங்கெல்ஸ் லெனின்
66. சர்வதேசத் தொழிலாளர் மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தைப் பற்றி: வி.இ. லெனின்
67. எக்ஸில்: 2 பிரான்சில் இருந்து தமிழில் வெளிவரும் கோட்பாடற்ற மார்க்சிய எதிர்ப்பு பத்திரிக்கை
68. எக்ஸில்: 1 பிரான்சில் இருந்து தமிழில் வெளிவரும் கோட்பாடற்ற மார்க்சிய எதிர்ப்பு பத்திரிக்கை
69. பெண் உரிமை: இந்தியப் பெண்களின் விடுதலைக்காகப் போராடும் பெண்கள் அமைப்பின் பத்திரிக்கை
70. மண்ணில் மறைந்ததோ? மனிதம்
71. மண்ணும் மனித உறவுகளும்: முனைவர் கோ. கேசவன்
72. மெல்லச் சாகுது மனிதம்