எண்கள் எப்போதுமே பொய் சொல்லுவதில்லை. அவற்றை விதவித்மாய் கையாள்க் கற்றுக்கொண்டால் , நம்ப முடியாத ஆச்சர்யங்கள் பல வெளியாகிக் கொண்டே இருக்கும்.


உதாரணத்திற்கு, 421,052,631,578,947,368. இது ஒரு முழுத்தொகை. இதனை இரு மடங்காக்கினால் என்ன வரும்? மிக சுலபம்.! கடைசி எண்ணான 8 ஐ த் தூக்கி முதல் எண்ணான் 4 க்கு முன்னால் போடுங்கள்.


1,11,11,111 இந்த எண்ணை 9 ஆல் வகுத்தால் கிடைக்கக்கூடிய ஈவு நம்மை வியப்பில் ஆழ்த்தும். ஈவு: 1234567.8.
நன்றி:- முத்தாரம் (15-08-1986).

http://santhanamk.blogspot.com/2008/08/blog-post_14.html