முழுவதும் வைரமாக மாறி வரும் ஒளி வீசும் நட்சத்திரத்தை வான மண்டலத்தில் விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். அந்த நட்சத்திரம் விஞ்ஞானிகளுக்கு பெரும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அமெரிக்காவில் ஹார்வர்டுஸ்மித்சோனியன் விண்வெளி அறிவியல் ஆய்வு மையத்தை விஞ்ஞானி திராவிஸ் மெட்கப் என்பவர் தலைமையில் ஒரு குழு இந்த நட்சத்திரம் பற்றி பல ஆண்டுகளாக ஆய்வு நடத்தி வருகின்றது.

பூமியில் இருந்து 50 ஒளி ஆண்டுகள் தூரத்தில் ஒரு நட்சத்திரக் கூட்டத்தில் இந்த நட்சத்திரம் மின்னுகின்றது. ஒரு காலத்தில் சூரியன் போல் அனல் கக்கி ஒளி வீசிய நட்சத்திரம் பிற்காலத்தில் முற்றிலும் எரிந்து அதில் இருந்த கார்பன் இறுகி முழுவதுமாக வைரமாக மாறிவிட்டதாக விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றனர்.நான்காயிரம் கி.மீ சுற்றளவு கொண்டதாக விளங்குவதாக விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றனர்.

வைரத்தை காரட் என்ற அளவில் தான் குறிப்பிடுவார்கள். தென் ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள ஒரு சுரங்கத்தில் 546 கரட் அளவில் ஒரு வைரம் வெட்டி எடுக்கப்பட்டது. உலகளவில் அது தான் பெரிய வைரம். ஆனால் வானில் உள்ள நட்சத்திரம் பல கோடி கரட் அளவில் உள்ளதாக வானியல் நிபுனர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

முன் இவ் நட்சத்திரத்துக்கு "பிபிஎம்37093" என்று பெயர் வைக்கப்பட்டிருந்தது இப்பொழுது வைர நட்சத்திரத்திற்கு லுஃசி என்று விஞ்ஞானிகள் பெயர் மாற்றம் செய்துள்ளனர்.வைர நட்சத்திரம் நன்கு ஒளிவீசியதால் 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே விஞ்ஞானிகள் கவனத்தை ஈர்த்தது.

அப்பொழுது நட்சத்திரத்தின் உள்ப்பகுதி கிறிஸ்டலாக மாறி இருக்கும் என கருதிய விஞ்ஞானிகள், அது முழுவதுமாக வைரமாக இருக்கிறது என்பதனை தற்பொழுது கண்டுபிடித்துள்ளனர். சூரியனும் இன்னும் 500 கோடி ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முற்றிலும் எரிந்து வெள்ளை நட்சத்திரமாக மாறிவிடும்.அதன் பின்னர் 200 கோடி ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சூரியனும் ஒரு வைர நட்சத்திரமாக மாறிவிடும் என விஞ்ஞானிகள் கருதுகின்றனர்.
http://www.lankasritechnology.com/index.php?subaction=showfull&id=1198535351&archive=&start_from=&ucat=2&