02082023பு
Last updateபு, 02 மார் 2022 7pm

தங்கமும் வெள்ளியும் கக்கும் எரிமலை

இத்தாலியின் சிசிலி தீவிலுள்ள எட்னா எரிமலையானது, தங்கமும் வெள்ளியும் கக்கும் எரிமலையாகும். பிரெஞ்சு அறிவியல் குழு ஒன்று அங்கு சோதனை பயணம் செய்தது. இந்த எரிமலை நாள்தோறும் ஆயிரம் கிராம் தங்கமும் ஒன்பது ஆயிரம் கிராம் வெள்ளியும் கக்குகின்றது. ஆனால் இதுவரையிலும் எதையும் சேகரிக்க முடியவில்லை.