02082023பு
Last updateபு, 02 மார் 2022 7pm

சேறு சகதி கக்கும் எரிமலை

லத்தின் அமெரிக்காவின் பார்படோஸ் தீவின் கிழக்கு பகுதியில் ஐந்து ஆயிரம் மீட்டர் ஆழத்தில், சேறு சகதி கக்கும் எரிமலை உண்டு. இந்த எரி மலையின் வாய், நீள்வட்டமாக அமைந்துள்ளது. சுமார் ஆயிரம் மீட்டர் அகலம் உடையது. இருப்பது மீட்டர் தொலைவில் இருந்து, இந்த எரிமலையில் பொங்கி எழும் சேறு சகதிகளைக் காணலாம். இந்த எரிமலையின் மேல்பரப்பு, நெருக்கமான கிருமிகளால் மூடப்பட்டிருக்கிறது. அங்கிருந்து எடுக்கப்பட்ட பொருட்களில் சிப்பி, மிருதுவான ஓடுகொண்ட ஆமை முதலிய விலங்குகளைக் காண முடியும்.