03232023வி
Last updateபு, 02 மார் 2022 7pm

நீர் கக்கும் எரிமலை

மியான்மர் நாட்டின் ராக் மலைப்பள்ளத்தாக்கில் நீர் கக்கும் எரிமலை ஒன்று உள்ளது. இந்த எரிமலை வாய், ஆயிரம் மீட்டர் விட்டமுடையது. அதைச் சுற்றிலும் செடிகொடிகள் செழிப்பாக வளர்ந்துள்ளன.