02082023பு
Last updateபு, 02 மார் 2022 7pm

மருத்துவ உடல்இயல் ரீதியாக சரம்.

மருத்துவ உடல்இயல் ரீதியாக சரம்.


ஆதிகாலமுதல் முக்கியத்துவமும் 96 தத்துவங்களில்சரம் முதலிடம் பெறும். உடலின் ஆளுடமைஇவையை யோகம் என்ற முறையில் எட்டு விதமானயோக முறையில் சித்தர்கள் இயக்கினார்கள்.1) இயமம்- அகதூய்மை, 2) நியமம்- புறத்தூய்மை 3) பிராயணாயாமம் - சரத்தில் கலைகளை இயக்குவது.4) யோகாமுறை, 5) புலன்களை அடக்குவது 6)மனதை ஒரு நிலைப் படுத்துதல் 7) மனதைஅடக்கிநரம்புகளை செயல்பட வைப்பது,(தியானம்) 8)சமாதி - சம மான நிலையை அடைதல்.


சரத்தின் செயல் வழியாக இட கலை, வல கலையில் ஒழுங்காக செயல்படவில்லை எனில் நிலைதடுமாறும்போது வர்ம நிலைக்கு கொண்டு செல்லும்ஆகவே சர கலை நாம் ஒழுங்கு செய்ய வேண்டும்இரத்த ஓட்டம் ஒழுங்காக நடைபெற இரவில்இடது பக்கம் படுக்க சூரிய கலை ஓடும். உடலில்வெப்பம் கிடைக்கும், வலது பக்கம் படுத்தால்குளிர்ச்சி தன்மை கிடைக்கும்.
சரத்தைஒழுங்காக இயக்கினால் அமுது சுரக்கும்வழி கிடைக்கும். அமுது கிடைப்பதற்கு காயகற்பம்முறையை கையாளப்படுகிறது.யோக மூலமாக அமுதுவரவைப்பதும் மூலிகையைப் பயன்படுத்தி காயகற்பம்பெறுவதும் தாதுக்களைக் கொண்டு காயகற்பம்செய்வதும் போன்ற முறைகளை கையாண்டார்கள்


சரத்தை பயன்படுத்தி உருவாக்கி அஷ்ட சித்தியையும் செய்தார்கள்.சர ஓட்டம் உடல் நிலையைசம சீர் செய்கின்றது. நமது உடல் சூரிய கலையில்வெப்பம் அதிகப்படும் சந்திரகலையில் உஷ்ணகுறையும் ஆகவே இடது பக்கம் பெண் எனவும்வலது பக்கம்ஆண் எனவும், அக்கு பஞ்சர், அக்குபிரசரில் இன் (YIN) என்றும் யான் (YAN) என்று வைத்திருக்கிறார்கள். ஆகவே வைத்தியர்கள் நாடிநிலையை இடது கையில் பெண்களுக்கும் வலதுகையில் ஆண்களுக்கும் பயன் படுத்தியுள்ளார்கள்.

http://acuvarmatherphy.blogspot.com/2008/06/blog-post_23.html