02082023பு
Last updateபு, 02 மார் 2022 7pm

பாற்பொருட்களின் இறக்குமதி – 2006

பாற்பொருட்களின்  இறக்குமதி 2006

 

 

HS குறியீடு

பாற்பொருட்களின் வகை

தொகை(kg)

பெறுமதி (ரூ.)

04.01

பாலாடை, சீனி அல்லது ஏனைய

இனிப்பூட்டிகள்  சேர்க்கப்படாத

159,464

43,022,853

04.02

 

பாலாடை மா, படுக்கை அல்லது வேறு வடிவில் கொழுப்பு சேர்க்கப்பட்ட

68,100,518

16,716,344,520

0402.99.01

இனிப் பூட்டிய கெட்டிப் பால்

            

 

4,048

881,103

04.03

மோர், திரட்டிய பால் மற்றும் பாலாடை,யோகட், கெபிர் ஏனையன

 

52,642

3,337,725

04.04

சீனி அல்லது ஏனைய

இனிப்பூட்டிகள்  சேர்க்கப்பட்ட- சேர்க்கப்படாத நீர் மோர்

 1,448,905 

129,998,497

 

 

04.05

பால் மற்றும் ஏனைய பாற் பொருட்களால் தயாரிக்கப்பட்ட வெண்ணெய் கட்டியும்ஏனைய கொழுப்புகளும், எண்ணெய் வகைகளும்

 

1,256,559

212,324,465

04.06

பாற்கட்டி மற்றும் தயிர்

1,086,958

453,793,492

 

இறக்குமதிகளின் மொத்த பெறுமதி

72,109,094

17,559,702,655

 

மூலம்: சுங்கத் திணைக்களம்