05182022பு
Last updateபு, 02 மார் 2022 7pm

ஆணாதிக்கமும் சமூக ஒடுக்குமுறைகளும்

1.உலகமயமாதலில் பெண்களின் நிலைகள்

 

2.மேற்கில் பெண்கள்

 

3.மேற்கு அல்லாத பெண்கள்

 

4.இயற்கையும் ஆணாதிக்கமும்

 

5.பெண்ணின் அதிகரிக்கும் வேலைப் பளுவுடன் கூடிய வறுமை

 

6.ஆணாதிக்கச் சாமத்தியச் சடங்கும் மனிதனின் அறியாமைகளும்

 

7.பெண்களின் கற்புரிமையைப் பாதுகாக்கும் போராட்டத்தில், உருவகமான ஆணாதிக்கக் "கற்பு" என்ற அடித்தளத்தைத் தகர்ப்பது எப்படி?

 

8.இலங்கைப் பெண்களின்துயரங்களும் - போராட்டங்களும்

 

9.விடுதலைப்புலிகளில் ஆயுதம் ஏந்திய பெண்கள் - பெண் விடுதலையைச் சாதிப்பார்களா?

 

10.பொழுது போக்கு ஊடகங்களின் வழியில் ஆணாதிக்கம்

 

11.ஓரினச் சேர்க்கை - பெண் விடுதலைத் தத்துவமா?

 

12.பெண்கள் கோருவது வரைமுறையற்ற புணர்ச்சியை அல்ல! வாழும் உரிமை மீதான சுயநிர்ணயத்தையே!

 

13.ஆணாதிக்கத்துக்கு எதிராகக் கிராமியப் பெண்கள்

 

14.கிழக்கு இலங்கை நாட்டுப்புறப் பாடல்களில் ஆணாதிக்கம்

 

15.உலக ஆணாதிக்கக் கொடூரங்கள், விளைவுகள் - புள்ளிவிபரங்களுடன்

 

16.ஆணாதிக்க ஜனநாயகத்தில் கற்பழிப்புகள்

 

17.பெண்கள் மீதான ஆணாதிக்க வன்முறைகள்

 

18.வியாபாரமாக நடக்கும் திருமணங்களில் வரதட்சணைக் கொலைகள்

 

19.நுகர்வுகளுக்காகத் தொடரும் சுதந்திரப் பாலியல் விற்பனைகள்

 

20.விபச்சாரங்களாகும் அழகுகள்

 

21.சந்தைப் பொருள்களாகும் விந்துக்களும்- குழந்தைகளும்

 

22.கடத்திச் செல்லப்படும் பெண்கள்

 

23.பெண்களின் கற்புரிமைகளை ஏமாற்றி நுகர்வது

 

24.ஆண்களின் பலதாரமணத்தைப் பூர்த்தி செய்ய உருவான விபச்சாரங்கள்

 

25.சாமத்தியச் சடங்கு ஊடான கலாச்சாரங்களும் விபச்சாரங்களும்

 

26.பாலியல் தெரிவுகளும் வாழ்க்கையும்

 

27.சிறுமிகளின் கரு அழிப்புகள்

 

28.பாலியல் நெருக்கடிகள்

 

29.கர்ப்பத்தடைகள்

 

30.கருஅழிப்புகள்

 

31.இயல்பான புணர்ச்சித் தெரிவுகள்

 

32.சிசுக் கொலைகள்

 

33.விவாகரத்துகள்

 

34.திருமணங்கள்

 

35.திருமணங்களுக்கு வெளியில் வாழ்தலும்- குழந்தைகளின் பிறப்புகளும்

 

35.அலிகள்

 

36.தத்தெடுப்புகள்

 

37.குழந்தைகள் மீதான பாலியல் வன்முறைகள்

 

38.மேற்கோள் குறிப்புகள் - ஆணாதிக்கமும் சமூக ஒடுக்குமுறைகளும்