01202021பு
Last updateச, 16 ஜன 2021 11am

குஜராத் படுகொலையைக் கண்டித்து... தோழர் மருதையன் உரை பாகம் -4

{auto displayheight="0" height="60" width="500" plthumbs="true" shuffle="true" repeat="false" pbgcolor="#000000" pfgcolor="#cccccc", phicolor="#0099ff" showstop="true"}maruthayan1_4.xml{/auto}