Fri12062019

Last update10:02:19 am

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back முன்பக்கம்
Sunday, 30 May 2010
தனி மனித சிந்தனையும்… சமூகமும்…! PDF Print Write e-mail
Written by தமிழரங்கம்
Sunday, 30 May 2010 17:05
அரசியல்_சமூகம் / தேவன்

தனி மனிதர்களின் கூட்டு ஒரு சமூகமாகிறது. ஓவ்வொரு சமூகத்தினை சார்ந்த மக்களிடமும் மொழி, கலை கலாச்சாரம், பண்பாடு… போன்றவை மாறுபட்டு காணப்பட்டாலும் பாதிப்புகள் ஒன்றாகத்தான் இருக்கிறது. நாங்கள் சொந்த நாடற்ற சிறுபாண்மையினம் என்று பார்க்கும் போது எங்களுடைய சுயநிர்ணய உரிமை அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டுமென்பதில் மாற்றுக் கருத்து இருக்க முடியாது.

Read more...
Last Updated ( Sunday, 30 May 2010 17:08 )

முன்னணிக்கான அரசியல் திட்டம் PDF Print Write e-mail
Written by தமிழரங்கம்
Sunday, 30 May 2010 09:17
புதிய ஜனநாயக மக்கள் முன்னணி / புதிய ஜனநாயக மக்கள் முன்னணி

இந்த திட்டம் ஒடுக்கப்பட்ட அனைத்து மக்களின் நலன்களை முரணற்ற வகையில் முன்னிறுத்துகின்றது. வர்க்க ஒடுக்குமுறை முதல் சமூக ஒழுக்குமுறையில் இருந்தும் விடுதலையடைய, ஒடுக்கப்பட்ட சமூகப் பிரிவுகள் அதை தமக்குள் முரணற்ற வகையில் இதற்கு எதிராக போராடக் கோருகின்றது.

 

Read more...
Last Updated ( Tuesday, 02 August 2011 19:40 )

"சிங்களவனுடன் நாம் சேர்ந்து வாழமுடியாது"!? PDF Print Write e-mail
Written by பி.இரயாகரன்
Sunday, 30 May 2010 08:44
பி.இரயாகரன் - சமர் / 2010

இதை வலது இடது என்று, பல முரணான அரசியல்தளத்தில் இன்று அடிக்கடி கேட்கின்றோம். நீண்டகாலமாக நிலவிய வலது இனவாத அரசியல் செல்வாக்கு, தொடர்ந்து இடது அரசியலை மேல் செல்வாக்கு வகிக்கின்றது. இதை இரண்டையும் இணைக்கும் வண்ணம், இடையில் நிறம்மாறும் ஓணான்கள் உள்ளனர்.

Read more...

Last Updated ( Sunday, 30 May 2010 08:49 )