Sat12072019

Last update10:02:19 am

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back முன்பக்கம்
Saturday, 29 May 2010
"தூய்மைவாதம்", "ஒழுக்கவாதம்".. ஊடான இரண்டு எதிர்ப்புரட்சி அரசியல் PDF Print Write e-mail
Written by பி.இரயாகரன்
Saturday, 29 May 2010 09:03
பி.இரயாகரன் - சமர் / 2010

ஒன்று இதன் மூலம் இயங்குகின்றது. மற்றது இதை மறுப்பதன் மூலம் இயங்குகின்றது. ஒன்று வலதுசாரிய கோட்பாட்டுத் தளத்தில் இதை வெளிப்படையாக முன்தள்ளி இயங்குகின்றது. மற்றது இடதுசாரி கோட்பாட்டு தளத்தில் மூடிமறைத்து இயங்குகின்றது.

Read more...

Last Updated ( Saturday, 29 May 2010 09:34 )