Thu02202020

Last update10:02:19 am

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back முன்பக்கம்
Friday, 10 April 2009
புலிகள் இன்று துரோகம் செய்தால், என்ன நடக்கும்? PDF Print Write e-mail
Written by பி.இரயாகரன்
Friday, 10 April 2009 10:46
பி.இரயாகரன் - சமர் / 2009

இந்த அரசியல் கேள்வி, எமக்கு புலி முத்திரை குத்தி விலகிச் செல்லும் அரசியலாக வெளிப்படுகின்றது. இது இயங்கியலை புரிந்துகொள்ள முடியாத, அற்பத்தனமான இருப்புக்கான அரசியலாக மாறுகின்றது. எமக்கு புலி முத்திரை குத்துவது, உணர்ச்சிவசப்பட்ட ஒன்றாக இதை திரித்து புரட்டி அனைத்தும், இதை அரசியல் காழ்ப்புடன் அணுகுவதாகும்.

Read more...
Last Updated ( Friday, 10 April 2009 18:57 )